Ceník servisních prací 2021

 

 Servisní podmínky společnosti DISA s.r.o.
 
 
1. Cena výkonu
 
Výkony budou fakturovány jednotlivě vždy po provedení konkrétního výkonu dle následujících podmínek.
 
1. Cena za jednotlivou návštěvu:
 
hodinová sazba při provádění mechanických prací                                                             596 Kč
hodinová sazba při provádění elektrotechnických prací                                                      670 Kč
hodinová sazba pro náročné elektro činnosti (MAR, programy apod)                                 960 Kč
sazba za ujetý km                                                                                                             12,60 Kč
náhrada za čas strávený na cestě u mechanických prací                                                   298 Kč/h 
náhrada za čas strávený na cestě u elektrotechnických prací                                            335 Kč/h
náhrada za čas strávený na cestě u náročných elektro činností                                        480 Kč/h
příplatek za práci v pracovní dny od 20-06 hod (netýká se km)                                            50%
příplatek za práci o víkendech a státních svátcích (netýká se km)                                      100%
ubytování a související výdaje dle skutečnosti
náklady na stravné dle platných limitů v ČR
cena použitého materiálu na základě vystaveného dodacího listu
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
 
2. Platební podmínky
 
Úhrady za výkony budou prováděny na základě vystavených faktur. Splatnost faktur je do 14 dnů od data jejího vystavení.
Součástí faktury bude záznam o provedené opravě a kopie dokladů souvisejících s provedením výkonu.
Objednavatel se zavazuje uhradit 100% z ceny výkonu v termínech splatnosti vystavených faktur.
 
3. Platnost podmínek
 
Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2019.
Poskytujeme plné garance a záruční i pozáruční servis

Pracovníci servisního oddělení fy DISA jsou pravidelně školeni u výrobců zařízení