Kombinované

Kombinované čerpací stanice jsou reakcí na přímou potrěbu zákazníka. Různorodost typů je specifická danému použití.

 • automatické čerpací stanice VDHp/VBHp s regulací HYDROVAR a VDMp/VBMp s regulací MINIVAR
 • automatické čerpací stanice VDHd s regulací Telemecanique
 • automatické čerpací stanice VDAH/VBAH s regulací HYDROVAR a VDAM/VBAM s regulací MINIVAR
 • požární čerpací stanice VFAH s regulací HYDROVAR a VFAM s regulací MINIVAR

Konstrukční znaky a uspořádání VDHp/VBHp, VDMp/VBMp, VDHd/VBHd, VDAH/VBAH, VFAH, VFAM

Základová deska / rám

U standardního provedení čerpací stanice je základová deska provedena z ocelového pozinkovaného plechu. U větších velikostí čerpadel je základový rám svařený z U profilů (žárově pozinkován). V nadstandardním provedení je možnost dodávky základové desky/rámu z korozivzdorné oceli.

Sací a výtlačné potrubí / sběrnice

Nerezové trubní propojení jednotlivých čerpadel do společného sání a výtlaku. Společné sací a výtlačné sběrnice jsou ukončeny závitem do světlosti 2 1/2" a přírubou od světlosti 3". Opačná strana sběrnice je ve standardu zaslepena nerez víčkem (do 2 1/2"), přírubou/záslepkou(od 3"). Připojovací prvky lze přizpůsobit požadavkům zákazníka, tzn. dle přání mohou být dodány přírubové spoje i do světlosti sběrnic 2 1/2" a pod.

Označení VD../VB.., pozitivní/negativní vstupní tlak

Označení čerpacích stanic VD.. se užívá při provedení se společnou sací a výtlačnou sběrnicí. V tomto případě se standardně instaluje zpětná klapka za výtlak každého čerpadla. 
V případech, kdy se hladina čerpaného média nachází pod osou sacího potrubí čerpadel, sací sběrnice čerpadel není společná. Čerpadla mají samostatné sání sahající ve většině případů až do akumulace. Typové označení tohoto provedení je VB. U této konstrukční verze je standardně dodáván sací koš se zpětnou klapkou (která se standardně instaluje do akumulace). Světlost sacího koše se zpětnou klapkou je ve standardu totožná se světlostí sacího potrubí čerpadla. Na požádání lze dodat sací koš s klapkou větší světlosti (pro snížení rychlosti proudění v sacím potrubí). Při navrhování systémů VB.. pro sání z akumulace situované pod osou sání čerpadel je vždy nutno brát do úvahy sací schopnost čerpadel patrnou z křivek NPSH. Pro tuto informaci prosím kontaktujte pracovníka naší firmy.
Je možná i kombinace systémů VB.. a VD.. u specifických aplikací, tedy např. zpětná klapka může být umísněna ve výtlaku čerpadel a sací potrubí čerpadel může být samostatné.

Elektrorozvaděč

K čerpací stanici je standardně dodáván elektrorozvaděč včetně veškerého propojení mezi čerpadly, regulacemi a všemi elektroprvky čerpací stanice. Na požádání může být čerpací stanice dodána bez elektrorozvaděče, propojení mezi regulacemi, čerpadly a všemi elektroprvky čerpací stanice může být realizováno na místě technikem DISA. 

Krytí elektrorozvaděče je IP 54 (lakovaný plech), ve speciálních případech např. při podzemních aplikacích IP 65 (plast).

Rozměry elektrorozvaděče závisí na výkonu a na požadavcích pro elektrozapojení. Pro běžné aplikace je dodáván elektrorozvaděč umístěný na sloupku (lze i umístnění na zeď), při větších aplikacích se dodává elektrorozvaděč skříňový.

Elektrorozvaděč standardně obsahuje:

 • hlavní vypínač
 • motorové jističe
 • svorkovnici s kontakty pro dálkové řízení a přenosy vč. RS 485
 • blokování čerpadel/čerpacích stanic proti chodu na sucho - může být řešeno prostřednictvím:
 • tlakového spínače instalovaného v sacím potrubí 
 • vodivostní sondy v sacím potrubí 
 • sady hladinových elektrod instalovaných v akumulaci 
 • optosnímačů v odvzdušňovacích šroubech čerpadel 
 • kombinací uvedených způsobů

Software regulace umožňuje použití parametru Conveyor limit, kterým se nastaví čas, za který je nutno dosáhnout nastavené požadované hodnoty. V případě, že za tento čas čerpací stanice hodnotu nedosáhne, čerpadlo hlásí poruchu. Tento parametr lze využít jako softwarové hlídání suchoběhu.

Regulace HYDROVAR, stanice VDAH/VBAH, VDHp/VBHp, VFAH. Pro dálkový přesnos dat jsou k dispozici:

 • vstupní svorky pro snímač č 2 (0-20 mA/4-20mA)
 • aktuální napěťová vstupní hodnota – snímač 2
 • aktuální napěťová vstupní hodnota – snímač 1
 • vnější ZAP/VYP (povolení chodu)
 • konfigurovatelný digitální vstup 1
 • ochrana proti chodu na sucho
 • vstup napěťového signálu 1
 • vstup napěťového signálu 2
 • vstup proudového signálu 1
 • +10V/4-20 mA vnitřní ref. pro analogový výstup
 • analogový výstup 1
 • analogový výstup 2
 • vstup proudového signálu 2
 • +24 V napájení pro ovládací vstupy

Regulace MINIVAR, stanice VDAM/VBAM, VDMp/VBMp, VFAM. Pro dálkový přesnos dat jsou k dispozici:

 • kontakt dálkového spuštění
 • jedno výstupní relé, které se dá přiřadit k signalizaci poruchy nebo chodu čerpadla nebo ke spuštění dalšího čerpadla bez regulace.

 Regulace TELEMECANIQUE, stanice VDHd/VBHd. Pro dálkový přesnos dat jsou k dispozici:

 • 4 logické výstupy, transistor s otevřeným kolektorem, kompatibilní s PLC dle IEC 65A-68, úroveň 1. Napájení: 24 V (min. 12 V, 30 V max.), max. výstupní proud: 20 mA, při napájení z interního zdroje, 200 mA při externím napájení. Vzorkování: 20m
 • 1 analogový výstup, max. zatěžovací impedance: 500 Ohm. Rozlišení: 0.04 mA (9 bitù); linearita: +/-0.1 mA, přesnost :+/0.2 mA. Vzorkování: 20ms2
 • 1 analogový vstup 0+10 V, impedance 30 k Ohm, určený pro zadávání žádané hodnoty tlaku. Max. vstupní napětí: 30 V. Přesnost: +/-0.5, linearita: +/-0.2 %. Vzorkování: 20ms, max. délka stíněného vodiče: 20 m
 • elektrické propojení čerpadel s rozvaděčem
 • dle potřeb aplikace lze dodat i volitelné vybavení elektrorozvaděče, např. elektroměr, chráněnou montážní zásuvku, přepěťové ochrany, plovák se spínacími prvky, temperování elektrorozvaděče apod.

Armatury

Standardně jsou osazeny mosazné uzavírací ventily nebo kulové kohouty na sání a výtlaku každého čerpadla. U provedení VBH pouze na výtlaku.
Každé čerpadlo má ve výtlaku instalovánu nerezovou zpětnou klapku (ve svislé poloze). Pro větší světlost čerpadel mezipřírubovou zpětnou klapku. Provedení VBH je dodáno volně spolu se sacím košem (musí být osazen v nádrži na konci sacího potrubí každého čerpadla). Světlost sacího koše a zpětné klapky pro provedení VBH je ve standardu shodná se světlostí čerpadel. Na požádání můžou být tyto prvky dodány s větší světlostí.

Manometry

V sací a výtlačné sběrnici je osazen manometr s náplní a nerezovým pouzdrem. Tlakové rozsahy manometrů jsou specifikovány dle tlakových poměrů na sání a výtlaku čerpacích stanic. U provedení VBH nejsou v sacích potrubích čerpadel instalovány manometry. Na požádání může být dodán podtlakový manometr do sacího potrubí každého čerpadla.

Běžně dodávaná dokumentace

Český návod k obsluze, svorkové schéma rozvaděče a regulace, pasport tlakové nádoby, prohlášení o shodě. Dle potřeb zákazníka lze dodat atest na pitnou vodu, prohlášení o jakosti a kompletnosti, kusovou zkoušku, příp. revizní zprávu elektrorozvaděče apod.

VDHp/VBHp Hydrovar - VDMp/VBMp Minivar

Automatické čerpací stanice VDHp se sestávají z 2 až 8 čerpadel, z nichž 1 až 7 (záleží dle provedení) mají přímo na motoru osazenu patentovanou regulaci ITT Vogel-HYDROVAR/MINIVAR. 
Čerpací systém tedy obsahuje čerpadla osazené regulací a čerpadla s konstantními otáčkami v různých konfiguracích. Obecně jsou čerpadla s konstantními otáčkami připínány jako poslední (není pravidlem) a zabezpečují větší průtok čerpací stanice při vyšších průtokových spotřebách. 
Tyto systémy jsou využívány především tam, kde může krátkodobě vystoupat hodinová spotřeba na více než dvojnásobek spotřeby běžné.

Systémy VDHp/VBHp/VDMp/VBMp mohou být zapojeny dvojím způsobem

Připojení přes externí kontakt:

Čerpadla s konstantními otáčkami jsou připojena k externímu kontaktu regulace HYDROVAR/MINIVAR. V tomto případě lze na jedno čerpadlo osazené regulací HYDROVAR/MINIVAR navázat pouze jedno čerpadlo s konstantními otáčkami. Tzn. na dvoučerpadlovou stanici 1 regulované + 1 čerpadlo s konst. otáčkami, na tříčerpadlovou 2 + 1, popříp. 2 + 2 apod. Systém je možné teoreticky rozšířit až na 16 čerpadel.

Popis funkce:

Systém se dá nakonfigurovat dle požadavků uživatele:

2 čerpadla - nejčastěji je v chodu čerpadlo osazené regulací a v případě zvýšení průtokové spotřeby nad možnosti tohoto čerpadla se do kaskády připíná čerpadlo s konstantními otáčkami.

3 a více čerpadel - běžnou průtokovou spotřebu vykrývá jedno (nebo více) čerpadel osazených regulací HYDROVAR/MINIVAR, které se navzájem střídají dle časově nastavitelného intervalu. V případě potřeby se kaskádně připínají všechna čerpadla s regulací, dále pak s konstantními otáčkami (může být nakonfigurováno i jinak).

V případě poruchy kteréhokoliv čerpadla osazeného regulací HYDROVAR/MINIVAR automaticky zaskočí za toto čerpadlo jiné čerpadlo osazené regulací. Při případné poruše všech čerpadel osazených regulací pracuje čerpadlo/a s konstantními otáčkami v nouzovém režimu a to tak, že jsou ovládána prostřednictvím tlakového spínače, tzn. interval tlaků: p zap/p vyp. Při dvoučerpadlových systémech v případě výpadku čerpadla osazeného regulací pracuje čerpadlo s konstantními otáčkami v nouzovém režimu a je ovládáno prostřednictvím tlakového spínače, tzn. interval tlaků: p zap/p vyp.

Připojení přes releovou kartu:

​Čerpadla s konstantními otáčkami jsou připojena přes releovou kartu na čerpadlo s řídícím provedením regulace HYDROVAR (kombinace s regulací MINIVAR není možná). Tento systém umožňuje připojení maximálně 5 čerpadel s konstantními otáčkami k čerpadlu s řídícím provedením regulace HYDROVAR přes kaskádní releovou kartu.

Popis funkce:

Systém se dá nakonfigurovat dle požadavků uživatele, většinou se využívá 2 a více čerpadel s konstantními otáčkami připojených k jednomu čerpadlu osazenému regulací HYDROVAR.

Běžnou průtokovou spotřebu vykrývá jedno (nebo více) čerpadel osazených regulací HYDROVAR, které se navzájem střídají dle časově nastavitelného intervalu. V případě potřeby se kaskádně připínají postupně všechna čerpadla.

Toto připínání může být nakonfigurováno dvěma způsoby:

 • jako první se připínají všechna čerpadla osazené regulací HYDROVAR
 • první běží čerpadlo s regulací a k němu se připínají čerpadla s konstantními otáčkami a nakonec se připínají stávající čerpadla osazená regulacemi

V případě poruchy kteréhokoliv čerpadla osazeného regulací HYDROVAR/MINIVAR automaticky zaskočí za toto čerpadlo jiné osazené regulací. Dle požadavku lze čerpadla s konstantními otáčkami propojit elektricky tak, že při výskytu poruchy na čerpadle osazeném regulací budou přepnuty na čerpadlo s regulací, které porouchanou jednotku zastupuje. Při případné poruše všech čerpadel osazených regulací pracuje čerpadlo/a s konstantními otáčkami v nouzovém režimu a to tak, že jsou ovládána prostřednictvím tlakového spínače, tzn. interval tlaků: pzap/pvyp.

VDHd/VBHd

Automatické čerpací stanice VDHd/VBHd se sestávají z 2 až 5 čerpadel. V elektrorozvaděči čerpací stanice je instalována společná regulace Telemecanique pro ovládání všech čerpadel v systému. Regulace je rozšířena o řídící kartu pro kaskádní řízení čerpadel s displejem. Regulace je ovládána od signálu jednoho tlakového snímače.

Čerpací systém tedy obsahuje čerpadla s konstantními otáčkami, které jsou centrálně ovládány prostřednictvím jedné regulace. Při zvyšující se spotřebě se čerpadla připínají do kaskády

Systémy VDHd/VBHd mohou mít dvojí konfiguraci

 • Nastavení mono-joker, kde je řídící pouze jedno určité čerpadlo a tedy řídící funkci nepředává
 • Multi-joker, nastavení při kterém se střídá předávání řídící funkce na všech čerpadlech

V případě výpadku kteréhokoliv čerpadla automaticky zaskočí čerpadlo jiné. V případě výpadku regulace (tzn. frekvenčního měniče, příp. řídící jednotky, příp. tlakového snímače) pracuje systém v nouzovém režimu, jedno z čerpadel je ovládáno prostřednictvím tlakového spínače, tzn. interval tlaků: pzap/pvyp. Systém se dá nakonfigurovat dle požadavků uživatele.

Popis funkce:

2 čerpadla - nejčastěji je v chodu čerpadlo osazené regulací a v případě zvýšení průtokové spotřeby nad možnosti tohoto čerpadla se do kaskády připíná čerpadlo s konstantními otáčkami.

3 a více čerpadel - běžnou průtokovou spotřebu vykrývá jedno (nebo více) čerpadel osazených regulací HYDROVAR/MINIVAR, které se navzájem střídají dle časově nastavitelného intervalu. V případě potřeby se kaskádně připínají všechna čerpadla s regulací, dále pak s konstantními otáčkami (může být nakonfigurováno i jinak).

V případě poruchy kteréhokoliv čerpadla osazeného regulací HYDROVAR/MINIVAR automaticky zaskočí za toto čerpadlo jiné čerpadlo osazené regulací. Při případné poruše všech čerpadel osazených regulací pracuje čerpadlo/a s konstantními otáčkami v nouzovém režimu a to tak, že jsou ovládána prostřednictvím tlakového spínače, tzn. interval tlaků: p zap/p vyp. Při dvoučerpadlových systémech v případě výpadku čerpadla osazeného regulací pracuje čerpadlo s konstantními otáčkami v nouzovém režimu a je ovládáno prostřednictvím tlakového spínače, tzn. interval tlaků: pzap/pvyp.

VDAH/VBAH Hydrovar, VDAM/VBAM Minivar

Automatické čerpací stanice VDAH (M) se sestávají z 1 až 8 čerpadel osazených regulací ITT Vogel Hydrovar (Minivar) a X čerpadel s konstantními otáčkami. Čerpadlo/a s konstantními otáčkami může/ou být připnuta od kontaktu Hydrovaru, případně od samostatného tlakového spínače. Systémy VDAH a VDHp se liší tím, že čerpadlo/a s konstantními otáčkami jsou velikostně větší než čerpadla osazená regulacemi. Tzn., že je systém schopen čerpání diametrálně odlišných průkových stavů. Čerpací stanice mají hlavní využití v aplikacích, kde je běžný enormní rozdíl mezi běžnou průtokovou spotřebou a špičkovými odběry, případně mezi běžnou spotřebou a požární kapacitou.

Každá stanice obsahuje: 1 až 8 ks čerpadel (typ čerpadel a ucpávky je zvolen dle daného použití), všechny osazené regulací Hydrovar. Každá regulace Hydrovar přitom obsahuje frekvenční měnič a řídící jednotku (SPS). Ke každému čerpadlu je snímač tlaku (IP 54).

X ks čerpadel s konstantními otáčkami (typ čerpadel a ucpávky je zvolen dle daného použití), které jsou připínány prostřednictvím kontaktu od regulací v případě, kdy regulovaná čerpadla Hydrovar už nejsou s to plnit průtokové požadavky. Tzn. v případě, že kapacita průtoku přesáhne kapacitu čerpadel s regulací, připínají se čerpadla s konstantními otáčkami, u kterých je průtok zpravidla mnohem větší v porovnání s běžnými průtokovými stavy.

Popis funkce:

Běžnou průtokovou spotřebu vykrývá jedno (nebo více) čerpadel osazených regulací HYDROVAR/MINIVAR, které se navzájem střídají dle časově nastavitelného intervalu. V případě potřeby se kaskádně připínají všechna čerpadla s regulací, dále pak s konstantními otáčkami.

V případě poruchy kteréhokoliv čerpadla osazeného regulací HYDROVAR/MINIVAR automaticky zaskočí za toto čerpadlo jiné osazené regulací. Při případné poruše všech čerpadel osazených regulací pracuje čerpadlo/a s konstantními otáčkami v nouzovém režimu a to tak, že jsou ovládána prostřednictvím tlakového spínače, tzn. interval tlaků: pzap/pvyp. Při dvoučerpadlových systémech v případě výpadku čerpadla osazeného regulací pracuje čerpadlo s konstantními otáčkami v nouzovém režimu a je ovládáno prostřednictvím tlakového spínače, tzn. interval tlaků: pzap/pvyp.

VFAH Hydrovar, VFAM Minivar

Automatické čerpací stanice VFA se sestávají z 1 čerpadla osazeného regulací ITT Vogel Hydrovar, příp. Minivar a X čerpadel s konstantními otáčkami. Čerpací stanice mají hlavní využití v požárních aplikacích, kde čerpadlo s regulací udržuje tlak v požární síti a větší čerpadlo(a) s konstantními otáčkami jsou připnuta v případě potřeby požární vody. Čerpadlo může být připnuté od kontaktu Hydrovaru, případně od samostatného tlakového spínače.

Každá stanice obsahuje1 ks čerpadla (typ čerpadel a ucpávky je zvolen dle daného použití), osazeného regulací Hydrovar. Regulace Hydrovar obsahuje frekvenční měnič a řídící jednotku (SPS). Regulace je ovládána od signálu tlakového snímače. X ks čerpadel s konstantními otáčkami (typ čerpadel a ucpávky je zvolen dle daného použití), které jsou připínány prostřednictvím kontaktu od regulací v případě, kdy regulovaná čerpadla Hydrovar už nejsou s to plnit průtokové požadavky.

Popis funkce:

Čerpadlo osazené regulací udržuje konstantní tlak v požárním systému a vykrývá tím minimální průtokovou spotřebu, příp. úkapy. V případě větší průtokové spotřeby (např. při požáru) kapacita průtoku přesáhne kapacitu čerpadla s regulací, připíná se čerpadlo/a s konstantními otáčkami, u kterých je průtok zpravidla mnohem větší v porovnání s běžnými průtokovými stavy.

Regulace umožňuje 5 základních režimů regulování:

 1. udržování konstantního tlaku
 2. udržování konstantního tlaku v závislosti na ztrátách ve výtlačném potrubí (pouze pro systémy Hydrovar VDH a VBH)
 3. udržování konstantního průtoku
 4. udržování konstantní hladiny
 5. udržování konstantního diferenčního tlaku

Pro systémy automatických čerpacích stanice se využívají první 4 režimy:

 1. V drtivé většině případů se čerpací stanice navrhují pro zvyšování tlaku v potrubní síti. V tomto případě jsou čerpadla ovládána od signálu tlakového snímače a udržují konstantní tlak na výtlaku, případně na sání (je možná i kombinace).
 2. Pro udržování konstantního tlaku v závislosti na ztrátách v potrubí jsou měřícími prvky opět tlakové snímače, v softwaru regulace se zvolí parametr pro nárůst tlaku při zvyšujícím se průtoku a mez, od které má být tento nárůst aktivní.
 3. Pro udržování konstantního průtoku se ovládají čerpadla od signálu průtokoměru, příp. optočidla apod.
 4. Pro udržování konstantní hladiny se jako měřící prvek nejčastěji používá tenzometr měřící hladinu.

Kombinované

Lowara

Zeptejte se nás

Ing. Jaromír Halamíček

Ing. Jaromír Halamíček

Výkonný ředitel

halamicek@disa.cz
+420 548 141 223
+420 602 545 689
Bc. Andrej Uhlík

Bc. Andrej Uhlík

Vodárenská čerpadla a čerpací stanice

uhlik@disa.cz
+420 548 141 225
+420 606 640 311
Ing. David Šepel

Ing. David Šepel

Vřetenová čerpadla

sepel@disa.cz
+420 548 141 213
+420 724 259 117
Miroslav Cecava

Miroslav Cecava

Průmyslová čerpadla

cecava@disa.cz
+420 548 141 220
+420 728 490 303
Ing. Petr Kopanec

Ing. Petr Kopanec

Vodárenská čerpadla a čerpací stanice

kopanec@disa.cz
+420 548 141 234
+420 725 676 127
Ing. Petr Dorazil

Ing. Petr Dorazil

Průmyslová čerpadla

dorazil@disa.cz
+420 548 141 228
+420 602 548 729
Ing. Přemysl Veselý

Ing. Přemysl Veselý

Technická podpora / pouze čerpadla

vesely@disa.cz
+420 548 141 236
+420 725 730 322
Markéta Hrdinová

Markéta Hrdinová

Asistentka

hrdinova@disa.cz
+420 548 141 222
+420 604 466 266
Petra Galová

Petra Galová

Asistentka

galova@disa.cz
+420 548 141 237
Vlastislav Hájek

Vlastislav Hájek

Servisní technik

hajek@disa.cz
+420 548 141 233
+420 606 660 980
Zdeněk Slavíček

Zdeněk Slavíček

Servisní technik

slavicek@disa.cz
+420 736 408 052

Dotazy

Zaujala Vás naše nabídka? Máte k ní nějaké dotazy? Rádi Vám na ně odpovíme. Vyplňte prosím formulář níže a my se Vám do druhého pracovního dne ozveme.