S konstatními otáčkami

Kombinované čerpací stanice jsou reakcí na přímou potřebu zákazníka. Různorodost typů je specifická danému použití.

 • automatické čerpací stanice VDL/VBL ovládané prostřednictvím tlakového spínače
 • automatické čerpací stanice VDLX/VBLX ovládané prostřednictvím externího signálu
 • požární čerpací stanice VFA ovládané prostřednictvím tlakových spínačů, příp. externího kontaktu

Konstrukční znaky a uspořádání VDL/VBL, VDLX/VBLX, VDAL/VBAL, VFA

Základová deska / rám

U standardního provedení čerpací stanice je základová deska provedena z ocelového pozinkovaného plechu. U větších velikostí čerpadel je základový rám svařený z U profilů (žárově pozinkován). V nadstandardním provedení je možnost dodávky základové desky/rámu z korozivzdorné oceli.

Sací a výtlačné potrubí / sběrnice

Nerezové trubní propojení jednotlivých čerpadel do společného sání a výtlaku. Společné sací a výtlačné sběrnice jsou ukončeny závitem do světlosti 2 1/2" a přírubou od světlosti 3". Opačná strana sběrnice je ve standardu zaslepena nerez víčkem (do 2 1/2"), přírubou/záslepkou(od 3"). Připojovací prvky lze přizpůsobit požadavkům zákazníka, tzn. dle přání mohou být dodány přírubové spoje i do světlosti sběrnic 2 1/2" apod.

Označení VD../VB.., pozitivní/negativní vstupní tlak

Označení čerpacích stanic VD.. se užívá při provedení se společnou sací a výtlačnou sběrnicí. V tomto případě se standardně instaluje zpětná klapka za výtlak každého čerpadla. 

V případech, kde se hladina čerpaného média nachází pod osou sacího potrubí čerpadel, sací sběrnice čerpadel není společná. Čerpadla mají samostatné sání sahající ve většině případů až do akumulace. Typové označení tohoto provedení je VB. U této konstrukční verze je standardně dodáván sací koš se zpětnou klapkou (která se standardně instaluje do akumulace). Světlost sacího koše se zpětnou klapkou je ve standardu totožná se světlostí sacího potrubí čerpadla. Na požádání lze dodat sací koš s klapkou větší světlosti (pro snížení rychlosti proudění v sacím potrubí). Při navrhování systémů VB.. pro sání z akumulace situované pod osou sání čerpadel je vždy nutno brát do úvahy sací schopnost čerpadel patrnou z křivek NPSH. Pro tuto informaci prosím kontaktujte naši firmu.

Je možná i kombinace systémů VB.. a VD.. u specifických aplikací, tedy např. zpětná klapka může být umístěna ve výtlaku čerpadel a sací potrubí čerpadel může být samostatné.

Elektrorozvaděč

K čerpací stanici je standardně dodáván elektrorozvaděč včetně veškerého propojení mezi čerpadly, regulacemi a všemi elektroprvky čerpací stanice. Na požádání může být čerpací stanice dodána bez elektrorozvaděče, propojení mezi regulacemi, čerpadly a všemi elektroprvky čerpací stanice může být realizováno na místě technikem DISA. 

Krytí elektrorozvaděče je IP 54 (lakovaný plech), ve speciálních případech např. při podzemních aplikacích IP 65 (plast).

Rozměry elektrorozvaděče závisí na výkonu a na požadavcích pro elektrozapojení. Pro běžné aplikace je dodáván elektrorozvaděč umístěný na sloupku (lze i umístění na zeď), při větších aplikacích se dodává elektrorozvaděč skříňový.

Elektrorozvaděč standardně obsahuje:

 • hlavní vypínač
 • motorové jističe
 • svorkovnici s kontakty pro dálkové řízení (chod, porucha)
 • elektrické propojení čerpadel s rozvaděčem
 • dle potřeb aplikace lze dodat i volitelné vybavení elektrorozvaděče, např. elektroměr, chráněnou montážní zásuvku, přepěťové ochrany, plovák se spínacími prvky, temperování elektrorozvaděče apod.
 • blokování čerpadel/čerpacích stanic proti chodu na sucho - může být řešeno prostřednictvím:
  • tlakového spínače instalovaného v sacím potrubí
  • vodivostní sondy v sacím potrubí
  • sady hladinových elektrod instalovaných v akumulaci
  • optosnímačů v odvzdušňovacích šroubech čerpadel
  • kombinací uvedených způsobů

Armatury

Standardně jsou osazeny mosazné uzavírací ventily  nebo kulové kohouty na sání a výtlaku každého čerpadla. U provedení VBH pouze na výtlaku.

Každé čerpadlo má ve výtlaku instalovánu nerezovou zpětnou klapku (ve svislé poloze), pro větší světlost čerpadel mezipřírubovou zpětnou klapku. Provedení VBH je dodáno volně spolu se sacím košem (musí být osazen v nádrži na konci sacího potrubí každého čerpadla). Světlost sacího koše a zpětné klapky pro provedení VBH je ve standardu shodná se světlostí čerpadel. Na požádání můžou být tyto prvky dodány s větší světlostí.

Manometry

V sací a výtlačné sběrnici je osazen manometr s náplní a nerezovým pouzdrem. Tlakové rozsahy manometrů jsou specifikovány dle tlakových poměrů na sání a výtlaku čerpacích stanic. U provedení VBH nejsou v sacích potrubích čerpadel instalovány manometry. Na požádání může být dodán podtlakový manometr do sacího potrubí každého čerpadla.

Běžně dodávaná dokumentace

Český návod k obsluze, svorkové schéma rozvaděče a regulace, pasport tlakové nádoby, prohlášení o shodě. Dle potřeb zákazníka lze dodat atest na pitnou vodu, prohlášení o jakosti a kompletnosti, kusovou zkoušku, příp. revizní zprávu elektrorozvaděče apod.

VDL/VBL, VDAL/VBAL

Automatické čerpací stanice VDL/VBL a VDAL/VBAL se sestávají z 1 až 6 čerpadel s konstantními otáčkami. Čerpadla jsou ovládána signálem tlakového spínače, tzn. tlak v systému kolísá mezi intervalem tlaků: p zap/p vyp. K čerpací stanici je dodávána tlaková nádoba, která tvoří zásobní objem. Minimální objem této nádoby odpovídá tlaku pzap  a maximální tlaku pvyp.V případě poruchy kteréhokoliv čerpadla automaticky zaskočí za toto čerpadlo jiné. 
Systém se dá nakonfigurovat dle požadavků uživatele a většinou se využívá 2 a více čerpadel s konstantními otáčkami. V případě požadavku je možné systém nakonfigurovat tak, že se čerpadla buď do kaskády připínají, nebo se pouze střídají (většinou při 100% záskoku čerpadel). Typ a konstrukce čerpadel, jako i objem nádoby se přizpůsobují konkrétní aplikaci. 
Čerpací stanice VDL/VBL jsou osazeny celonerezovými čerpadly, v čerpacích stanicích VDAL/VBAL jsou instalovány odlívané čerpadla v materiálovém provedení litina/bronz/nerez.

Popis funkce

Čerpadlo/a je ovládáno prostřednictvím tlakového spínače, který čerpadlo zapíná v momentě, kdy poklesne v systému tlak pod pzap. Čerpadlo se spouští a tlakový spínač jej vypíná při dosažení vypínacího tlaku pvyp. V případě, že je systém nakonfigurován pro kaskádové připínání čerpadel v případě, kdy čerpadlo běží a svým průtokem není schopno zásobit síťovou průtokovou spotřebu, tlak v systému klesá pod zapínací tlak pzap a připíná se další čerpadlo. V případě, že tlak vystoupá nad pzap, čerpadlo se automaticky odepíná.

VDLX/VBLX/VDALX/VBALX (příp. VDLX/VBLX/VDALX/VBALX SOFT)

Automatické čerpací stanice VBLX/VDLX/VDALX/VBALX se sestávají z 1 až 6 čerpadel s konstantními otáčkami. Využívají se především pro zásobování vodojemů akumulací, přečerpávání apod. tam, kde není nutná regulace výkonu čerpadla. Čerpadla jsou ovládána prostřednictvím externího signálu, tzn. čerpadla jsou zapínána a vypínána ručně, signálem hladiny apod. V případě poruchy kteréhokoliv čerpadla automaticky zaskočí za toto čerpadlo jiné.

Systém se dá nakonfigurovat dle požadavků uživatele a většinou se využívá 2 a více čerpadel s konstantními otáčkami. 

V případě požadavku je možné systém nakonfigurovat tak, že se čerpadla buď do kaskády připínají, nebo se pouze střídají (většinou při 100% záskoku čerpadel).

Typ a konstrukce čerpadel se přizpůsobují konkrétní aplikaci. 

Systém spouštění se dá optimalizovat spouštěním čerpadel přes softstartér, který zabezpečí plynulý rozběh a doběh každého čerpadla, zejména u větších výkonů. V označení názvu stanice pak bude figurovat označení SOFT.

Popis funkce:

Čerpadlo/a je ovládáno prostřednictvím externího signálu (např. hladiny - přes spínací relé, minimální a maximální hladina). Tento signál relé zapíná a rozepíná, tzn. čerpadlo se spouští a zastavuje. V případě, že je čerpací stanice nakonfigurována pro kaskádní připínání, další signál (např. další hladina) připojí další čerpadlo. Při dočerpání po druhou (nižší hladinu) se čerpadlo kaskádně odepíná. Po dosažení maximální hladiny, která dává impuls pro odepnutí čerpadel, se všechna čerpadla odepínají.

Další možnost ovládání je postupné časové dočerpávání dle časově nastavitelného intervalu, např. každé 3 hodiny apod. Vypínacím impulsem je tak jako v prvním případě maximální hladina v akumulaci, příp. vodojemu.

Čerpací stanice VDLX/VBLX jsou osazeny celonerezovými čerpadly, v čerpacích stanicích VDALX/VBALX jsou instalovány odlívané čerpadla v materiálovém provedení litina/bronz/nerez.

VFA

Požární čerpací stanice VFA se sestávají z 1 nebo více čerpadel. Všechna čerpadla jsou ovládána prostřednictvím tlakového spínače, popř. externího kontaktu (tzn. manuální spouštění). Čerpací stanice mají hlavní využití v požárních aplikacích.

Požární stanice s jedním čerpadlem:

Ovládány buď manuálně (v případě potřeby se manuálně spouští), nebo prostřednictvím tlakového spínače. Tlak v systému kolísá mezi intervalem tlaků: pzap/pvyp. K čerpací stanici je dodávána tlaková nadoba, která tvoří zásobní objem.

Požární stanice se dvěma čerpadly a více čerpadly:

Ovládány buď manuálně (v případě potřeby se manuálně spouští) nebo prostřednictvím tlakového spínače. Systém tvoří jedno čerpadlo s malým výkonem a druhé požární, které tvoří požární zásobu. Menší čerpadlo kryje úkapy a malé spotřeby. V případě, že je požadavek na průtokovou spotřebu korespondující s požární spotřebou, zapíná/ají hlavní čerpadlo/a.

S konstatními otáčkami

Lowara

Zeptejte se nás

Ing. Jaromír Halamíček

Ing. Jaromír Halamíček

Výkonný ředitel

halamicek@disa.cz
+420 548 141 223
+420 602 545 689
Bc. Andrej Uhlík

Bc. Andrej Uhlík

Vodárenská čerpadla a čerpací stanice

uhlik@disa.cz
+420 548 141 225
+420 606 640 311
Ing. David Šepel

Ing. David Šepel

Vřetenová čerpadla

sepel@disa.cz
+420 548 141 213
+420 724 259 117
Miroslav Cecava

Miroslav Cecava

Průmyslová čerpadla

cecava@disa.cz
+420 548 141 220
+420 728 490 303
Ing. Petr Kopanec

Ing. Petr Kopanec

Vodárenská čerpadla a čerpací stanice

kopanec@disa.cz
+420 548 141 234
+420 725 676 127
Ing. Petr Dorazil

Ing. Petr Dorazil

Průmyslová čerpadla

dorazil@disa.cz
+420 548 141 228
+420 602 548 729
Ing. Přemysl Veselý

Ing. Přemysl Veselý

Technická podpora / pouze čerpadla

vesely@disa.cz
+420 548 141 236
+420 725 730 322
Markéta Hrdinová

Markéta Hrdinová

Asistentka

hrdinova@disa.cz
+420 548 141 222
+420 604 466 266
Petra Galová

Petra Galová

Asistentka

galova@disa.cz
+420 548 141 237
Vlastislav Hájek

Vlastislav Hájek

Servisní technik

hajek@disa.cz
+420 548 141 233
+420 606 660 980
Zdeněk Slavíček

Zdeněk Slavíček

Servisní technik

slavicek@disa.cz
+420 736 408 052

Dotazy

Zaujala Vás naše nabídka? Máte k ní nějaké dotazy? Rádi Vám na ně odpovíme. Vyplňte prosím formulář níže a my se Vám do druhého pracovního dne ozveme.