Čerpací stanice SMART

Automatické čerpací stanice DISA SMB (VDE, VBE) se sestávají z 1 až 3 čerpadel. Každé čerpadlo má elektromotor s vysokou účinností IE5, s permanentním magnetem, vybavený regulací s řídící jednotkou a displejem Xylem - SMART. 

Konstrukční znaky a uspořádání

Možnost instalace 1 až 3 ks čerpadel (typ čerpadel a ucpávky je zvolen dle daného použití). Motor IE5 každého čerpadla je vybaven regulací SMART DISA SMB (VDE/VBE)

Možné druhy systémů při osazení všech čerpadel regulací

Existují 2 druhy regulovaných systémů u DISA SMB (VDE/VBE):

Každá regulace SMART přitom obsahuje frekvenční měnič a řídící jednotku. Ke každé regulaci náleží tlakový snímač

U standardního provedení čerpací stanice jsou deska/rám, sloupek k rozvaděči a společné potrubí v provedení z korozivzdorné oceli.

Sací a výtlačné potrubí / sběrnice

Nerezové trubní propojení jednotlivých čerpadel do společného sání a výtlaku. Společné sací a výtlačné sběrnice jsou ukončeny závitem, s možností instalace závitových přírub. Opačná strana sběrnice je ve standardu zaslepena nerez víčkem (do 3") Připojovací prvky lze přizpůsobit požadavkům zákazníka.

Označení DISA SMB (VDE/VBE), pozitivní/negativní vstupní tlak

Označení čerpacích stanic DISA SMB (VDE) se užívá při provedení se společnou sací a výtlačnou sběrnicí. V tomto případě se standardně instaluje zpětná klapka za výtlak každého čerpadla.

V případech, kdy se hladina čerpaného média nachází pod osou sacího potrubí čerpadel, sací sběrnice čerpadel není společná. Čerpadla mají samostatné sání sahající ve většině případů až do akumulace. Typové označení tohoto provedení je DISA SMB (VBE). U této konstrukční verze je standardně dodáván sací koš se zpětnou klapkou/nebo pouze volně ložená zpětná klapka (která se standardně instaluje do akumulace/na zavodněné sběrné potrubí). Světlost sacího koše se zpětnou klapkou se určí dle průtoku (rychlost proudění), zpravidla je větší než světlost čerpadla. Při navrhování systémů DISA SMB (VBE) pro sání z akumulace situované pod osou sání čerpadel je vždy nutno brát v úvahu sací schopnost čerpadel, patrnou z křivek NPSH. Pro tuto informaci prosím kontaktujte naši firmu.

Je možná i kombinace systémů DISA SMB (VBE) a DISA SMB (VDE) u specifických aplikací, tedy např. zpětná klapka může být umístěna ve výtlaku čerpadel a sací potrubí čerpadel může být samostatné.

Elektrorozvaděč

K čerpací stanici je standardně dodáván elektrorozvaděč včetně veškerého propojení mezi čerpadly, regulacemi a všemi elektroprvky čerpací stanice. Na požádání může být čerpací stanice dodána bez elektrorozvaděče. Propojení mezi regulacemi, čerpadly a všemi elektro prvky čerpací stanice může být za příplatek realizováno i na místě technikem firmy DISA.

Krytí elektrorozvaděče je IP 54 (lakovaný plech), ve speciálních případech např. při podzemních aplikacích IP 65 (plast).Rozměry elektrorozvaděče závisí na výkonu a na požadavcích pro elektrozapojení. Pro běžné aplikace je dodáván elektrorozvaděč umístěný na sloupku (lze i umístění na zeď), při větších aplikacích se dodává elektrorozvaděč skříňový.

Elektrorozvaděč standardně obsahuje:

 • hlavní vypínač
 • motorové jističe
 • svorkovnici s kontakty pro dálkové řízení a přenosy vč. RS 485
 • blokování čerpadel/čerpacích stanic proti chodu na sucho

Pro hlídání suchoběhu lze použít:

 • tlakový spínač instalovaný v sacím potrubí
 • vodivostní sondu v sacím potrubí
 • sadu hladinových elektrod instalovaných v akumulaci
 • optosnímač v ucpávkové komoře každého čerpadla
 • kombinaci výše uvedených způsobů

Speciální funkce:

Software regulace umožňuje použití parametru Conveyor limit, kterým se nastaví čas, za který je nutno dosáhnout nastavené požadované hodnoty. V případě, že za tento čas čerpací stanice hodnotu nedosáhne, čerpadlo hlásí poruchu. Tento parametr lze využít jako softwarové hlídání suchoběhu.

 • Regulace HYDROVAR, stanice DISA SMB (VDE/VBE). Pro dálkový přenos dat jsou k dispozici:
 • vstupní svorky pro snímač č. 2 (0-20 mA/4-20mA)
 • aktuální napěťová vstupní hodnota – snímač 2
 • aktuální napěťová vstupní hodnota – snímač 1
 • vnější ZAP/VYP (povolení chodu)
 • konfigurovatelný digitální vstup 1
 • ochrana proti chodu na sucho
 • vstup napěťového signálu 1
 • +24 V napájení pro ovládací vstupy

Armatury

Standardně jsou osazeny mosazné uzavírací ventily nebo kulové kohouty na sání a výtlaku každého čerpadla. U provedení DISA SMB (VBE) pouze na výtlaku.

Každé čerpadlo má ve výtlaku instalován celonerezový zpětný ventil (ve svislé poloze), u větších čerpadel mezipřírubovou zpětnou klapku. U provedení DISA GHV…RA (VBH) je dodána volně spolu se sacím košem (musí být osazen v nádrži na konci sacího potrubí každého čerpadla). 

Manometry

V sací a výtlačné sběrnici je osazen manometr s náplní a nerezovým pouzdrem. Tlakové rozsahy manometrů jsou specifikovány dle tlakových poměrů na sání a výtlaku čerpacích stanic. U provedení VBE nejsou v sacích potrubích čerpadel instalovány manometry. Na požádání může být dodán podtlakový manometr do sacího potrubí každého čerpadla.

Běžně dodávaná dokumentace

Český návod k obsluze, svorkové schéma rozvaděče a regulace, pasport tlakové nádoby, prohlášení o shodě. Dle potřeb zákazníka lze dodat atest na pitnou vodu, prohlášení o jakosti a kompletnosti, kusovou zkoušku, příp. revizní zprávu elektrorozvaděče apod.

Regulované systémy

Jednočerpadlový systém

Regulace na konstantní tlak, konstantní (nebo proporcionální) diferenční tlak, nebo „sensorless“ na konstantní diferenční tlak bez použití senzorů.

Vícečerpadlový systém multicontroler a systém multikonntroler synchron.

Použití 1 – 3 čerpadel. Čerpadla si střídají svou řídící funkci dle časově nastavitelného intervalu. Pro řízení čerpací stanice lze zvolit buď kaskádní připínání, nebo paralelní chod více čerpadel.

V případě kaskádového připínání doregulovává změny průtoku vždy poslední připnuté čerpadlo. Ostatní čerpadla, která jsou v provozu, pracují na jmenovitých (plných) otáčkách. 

V případě paralelního chodu dojde při dosažení předávací frekvence na prvním čerpadle k připnutí dalšího čerpadla a poté doregulovávají čerpadla společně. Tento systém je vhodný zejména pro větší výkony, kdy při správném nadimenzování představuje ještě výraznější úsporu energie.Při výpadku kteréhokoliv čerpadla je čerpadlo automaticky zaskočeno jiným. Na displeji čerpadla se objeví poruchové hlášení.

Čerpadla mezi sebou komunikují přes sériové rozhraní RS 485. Parametry kterékoliv regulace lze nastavit přes jakoukoliv regulaci. Parametry se buď dle potřeby přenášejí na všechny regulace, případně se dají nastavovat na kterékoliv regulaci zvlášť.

Regulace umožňuje 5 základních režimů regulování:

 1. udržování konstantního tlaku
 2. udržování konstantního tlaku v závislosti na ztrátách ve výtlačném potrubí udržování konstantního průtoku
 3. udržování konstantního diferenčního tlaku
 • V drtivé většině případů se čerpací stanice navrhují pro zvyšování tlaku v potrubní síti. V tomto případě jsou čerpadla ovládána od signálu tlakového snímače a udržují konstantní tlak na výtlaku, případně na sání (je možná i kombinace).
 • Pro udržování konstantního tlaku v závislosti na ztrátách v potrubí jsou měřícími prvky opět tlakové snímače, v softwaru regulace se zvolí parametr pro nárůst tlaku při zvyšujícím se průtoku a mez, od které má být tento nárůst aktivní. Případně se může použít bezsezorové regulace.

Čerpací stanice SMART

Lowara

Zeptejte se nás

Ing. Jaromír Halamíček

Ing. Jaromír Halamíček

Výkonný ředitel

halamicek@disa.cz
+420 901 762 717
+420 602 545 689
Bc. Andrej Uhlík

Bc. Andrej Uhlík

Vodárenská čerpadla a čerpací stanice

uhlik@disa.cz
+420 548 141 225
+420 606 640 311
Ing. David Šepel

Ing. David Šepel

Vřetenová čerpadla

sepel@disa.cz
+420 548 141 213
+420 724 259 117
Miroslav Cecava

Miroslav Cecava

Průmyslová čerpadla

cecava@disa.cz
+420 548 141 222
+420 728 490 303
Ing. Petr Kopanec

Ing. Petr Kopanec

Vodárenská čerpadla a čerpací stanice

kopanec@disa.cz
+420 548 141 234
+420 725 676 127
Ing. Petr Dorazil

Ing. Petr Dorazil

Průmyslová čerpadla

dorazil@disa.cz
+420 548 141 228
+420 602 548 729
Markéta Hrdinová

Markéta Hrdinová

Asistentka

hrdinova@disa.cz
+420 548 141 255
+420 604 466 266
Petra Galová

Petra Galová

Asistentka

galova@disa.cz
+420 548 141 237
Vlastislav Hájek

Vlastislav Hájek

Servisní technik

hajek@disa.cz
+420 548 141 231
+420 606 660 980
Zdeněk Slavíček

Zdeněk Slavíček

Servisní technik

slavicek@disa.cz
+420 736 408 052

Dotazy

Zaujala Vás naše nabídka? Máte k ní nějaké dotazy? Rádi Vám na ně odpovíme. Vyplňte prosím formulář níže a my se Vám do druhého pracovního dne ozveme.