Polypropylenová podzemní šachta

Instalace čerpacích stanic / čerpadel v podzemních PP šachtách je ekonomické řešení stavebních objektů.

Konstrukce šachty

Stanice je dodána v plastové (polypropylenové) šachtě o standardním průměru cca 2 m; vnitřní světlost je cca 2 m (je možný větší i menší průměr). Vstupní poklop je standardně kruhový o průměru 600 mm (lze přizpůsobit požadavkům zákazníka).

Dvojité dno šachty výšky 250 mm je vyztuženo žebry (standardně v materiálovém provedení nerez) a obsahuje (alternativně) sací jímku pro kalové čerpadlo, případně je tato jímka zaústěna do prostupové odvodňovací trubky (světlost trubky standardně DN 110, lze přizpůsobit požadavkům). Víko šachty tvoří rám z nerezového jäklu a je izolované 4centimetrovou vrstvou polyuretanové pěny. Víko pro vstup je odizolováno PP vrstvou s polystyrenovou náplní. Celé víko je odnímatelné (s šachtou je po obvodě spojeno nerezovými šrouby). Vlastní vstup do šachty je kruhový, výška cca 200 mm, s izolovaným uzamykatelným poklopem o průměru 600 mm, který obsahuje vrchní odvětrací komínek. Druhý odvětrací komínek je veden venkovní stranou šachty a je zaústěn k podlaze (mezidnu). Tato kombinace 2 odvětracích komínků zabezpečuje přirozenou cirkulaci vzduchu uvnitř šachty. Z hlediska statické únosnosti je víko šachty pouze pochůzné.

Šachta se osazuje na vodorovnou betonovou desku a musí se obetonovat (tl. min 10 cm).
Do uvedené plastové šachty lze osadit čerpací stanice Xylem Hydrovar s jedním, dvěma nebo třemi čerpadly o výkonu cca 1 až 20 l/s (dle velikosti použitých čerpadel). Standardně jsou čerpací stanice v šachtách již instalovány. Na místo osazení je tedy šachta dodána s již instalovanou technologií.
Veškeré použité materiály v šachtě a čerpací stanici jsou odolné korozi (plast, nerez, mosaz, zinkovaná ocel).
Šachta není vhodná do míst, kde je hladina spodní vody výše než základová spára.

Osazení šachty

Po osazení šachty na základovou betonovou desku je nutné šachtu obetonovat. Betonová „přizdívka“ je nutná k zajištění dostatečné pevnosti pláště šachty. Tloušťka betonu je min 10 cm.
Betonáž musí probíhat rovnoměrně a po vrstvách, aby nedošlo tlakem čerstvého betonu k deformaci nebo zborcení plastové stěny šachty. Tloušťka stěny šachty je cca 14 mm, má tudíž omezenou pevnost.
Víko šachty (bez dodatečného zpevnění) nelze překrýt zeminou. Jako optimální úprava se jeví cca 3centimetrový zásyp keramzitem nebo podobným materiálem.

Připojení šachty/Havarijní odvodnění/Gravitační odvodnění

V tomto případě je z odvodňovací jímky vyvedena plastová odvodňovací trubka přesahující obrys šachty v dolní části. Odvodňovací potrubí prostupuje šachtou v délce asi 20 cm. Toto potrubí je nutné napojit na kanalizaci, která je pod úrovní dna šachty a kde nehrozí riziko vzestupu hladiny v kanalizaci nad úroveň dna. Napojení na kanalizaci tedy lze zkombinovat s vhodným druhem zpětného ventilu, případně s vhodným typem pachového filtru.

Odvodnění pomocí čerpadla

V odvodňovací jímce (prostor mezi dnem a mezidnem) je instalováno ponorné čerpadlo s plovákem, které při případném zaplavení odčerpává vodu nad úroveň terénu. Prostup šachtou o průměru 60 mm (standardně - rozměr lze uzpůsobit požadavkům) je určen pro vyvedení výtlačného potrubí kalového čerpadla nad úroveň terénu. Elektricky se odvodňovací čerpadlo připojí do elektrorozvaděče umístěného v šachtě, ve kterém je situováno jištění čerpadla. 
Po vyvedení výtlačného potrubí odvodňovacího čerpadla je nutno prostup utěsnit, ideálně prostupovým těsněním složeným z gumových segmentů.
Na požádání lze vyvedení výtlačného potrubí odvodňovacího čerpadla (jakož i utěsnění prostupu) zrealizovat při montáži čerpací stanice společností DISA. V takovém případě bude šachtou prostupovat potrubí o délce cca 20 cm, které je nutno vyvést nad terén.

Elektropřipojení

Standardně jsou v šachtě připraveny 2 ks prostupů (běžně o průměru 30 mm, dle požadavku je počet prostupů libovolný) pro elektrické propojení objektu. První z prostupů lze použít pro elektropřípojku (součástí je použití elektrochráničky), druhým prostupem lze propojit kontakty přenosových signálů z elektrorozvaděče čerpací stanice s elektrorozvaděčem telemetrie. Jištěný, případně přepěťovými ochranami chráněný kabel, se přivede prostupem na svorky elektrorozvaděče čerpací stanice. Je možné instalovat elektrorozvaděč telemetrie v šachtě. V takovém případě je potřebné na tento fakt upozornit, pro tento elektrorozvaděč se připraví instalační lišty na stěně šachty a po vyvedení elektrokabelu a chráničky je nutné tyto prostupy utěsnit. V případě, že společnost realizující napojení přenosových signálů bude propojovat elektrorozvaděč ATS s elektrorozvaděčem telemetrie (kdy se tento nebude nacházet v šachtě), je vhodné nainstalovat vhodnou elektrochráničku prostupem a prostup utěsnit (i bez připojovacích kabelů). Pak se chráničkou připojovací kabel protáhne.

Trubní připojení

Čerpací stanice jsou v šachtě instalovány v obtoku, šachtou prostupuje zásobní potrubí. Při standardním napojení prostupuje šachtou z jedné a druhé strany potrubí ukončené točivou přírubou. Dle orientace se jedna příruba propojí se sacím / vstupním koncem řadu a druhá s výtlakem z ATS. Instalace čerpací stanice v obtoku umožňuje i provoz bez čerpací stanice, např. gravitační zásobování apod.
Prostupy zásobního potrubí šachtou jsou utěsněny prostupovými těsněními z gumových segmentů a montážní pěnou.

Výbava šachty

Standardní prvky vybavení
 • poklop šachty je uzamykatelný po obou stranách, uvnitř poklopu je instalován odvětrací komínek; poklop je odizolován prostřednictvím izolační vložky PP s vrstvou polystyrenu
 • žebřík pro vstup - standardně dodávaný v plastovém materiálovém provedení
 • osvětlení se spínačem
 • montážní zásuvka chráněná FI jističem s vybavovacím proudem 30 mA
 • elektrorozvaděč s krytím IP 65 (jistící a spínací prvky, kontakty s přenosovými signály, hlavní vypínač, hlídání suchoběhu, stykač pro odpojení technologie v případě zatopení apod.)
 • odvodňovací jímka situovaná ve výřezu dna a mezidna (pro gravitační odvodnění, příp. instalaci odvodňovacího čerpadla); v případě, že není možnost odvodnit šachtu gravitačně, je nutná instalace odvodňovacího čerpadla v odvodňovací jímce.
 • plovák pro havarijní přerušení napájení v případě zatopení šachty
 • 2 ks odvětracích komínků - pro přirozenou cirkulaci
 • prostupy zásobovacím potrubím utěsněné segmentovým prostupovým těsněním
 • zásobovací potrubí ukončené točivými přírubami
 • uzavírací armatury na čerpací stanici a zásobním potrubí
 • návarek se zátkou
 • koncový spínač pro signalizaci otevřeného vstupu do šachty
 • Nadstandardní prvky vystrojení
 • vodoměr v zásobovacím potrubí
 • uzavírací armatury k vodoměru
 • elektroměr v elektrorozvaděči
 • topné těleso s termostatem pro temperování elektrorozvaděče
 • topné těleso s termostatem pro temperování prostoru šachty
 • vlhkostní čidlo
 • ventilátor instalovaný v odvětracím komínku s propojením na vlhkostní čidlo
 • přepěťové ochrany I., II., III. stupně
 • madlo pro vstup
 • zpětná klapka instalovaná v zásobním potrubí
 • zabezpečovací zařízení pro vstup
 • přenosový modul s příslušenstvím (pro přenosy GSM) instalovaný v elektrorozvaděči apod.

Instalace čerpacích stanic VB.. /  VD..

Čerpací stanice s označením VD.. se aplikují všude tam, kde je pozitivní vstupní tlak. Instalace čerpadel v šachtě je pak patrná z následující fotografie. Čerpací stanice je instalována v obtoku.

Čerpací stanice s typovým označením VB.. se aplikují všude tam, kde je hladina pod osou sání čerpadel, tzn. na čerpací stanici je negativní vstupní tlak. V tomto případě je nutno konstrukčně vyvést sání každého čerpadla samostatně.

Polypropylenová podzemní šachta

Zeptejte se nás

Ing. Jaromír Halamíček

Ing. Jaromír Halamíček

Výkonný ředitel

halamicek@disa.cz
+420 548 141 223
+420 602 545 689
Bc. Andrej Uhlík

Bc. Andrej Uhlík

Vodárenská čerpadla a čerpací stanice

uhlik@disa.cz
+420 548 141 225
+420 606 640 311
Ing. David Šepel

Ing. David Šepel

Vřetenová čerpadla

sepel@disa.cz
+420 548 141 213
+420 724 259 117
Miroslav Cecava

Miroslav Cecava

Průmyslová čerpadla

cecava@disa.cz
+420 548 141 220
+420 728 490 303
Ing. Petr Kopanec

Ing. Petr Kopanec

Vodárenská čerpadla a čerpací stanice

kopanec@disa.cz
+420 548 141 234
+420 725 676 127
Ing. Petr Dorazil

Ing. Petr Dorazil

Průmyslová čerpadla

dorazil@disa.cz
+420 548 141 228
+420 602 548 729
Ing. Přemysl Veselý

Ing. Přemysl Veselý

Technická podpora / pouze čerpadla

vesely@disa.cz
+420 548 141 236
+420 725 730 322
Markéta Hrdinová

Markéta Hrdinová

Asistentka

hrdinova@disa.cz
+420 548 141 222
+420 604 466 266
Petra Galová

Petra Galová

Asistentka

galova@disa.cz
+420 548 141 237
Vlastislav Hájek

Vlastislav Hájek

Servisní technik

hajek@disa.cz
+420 548 141 233
+420 606 660 980
Zdeněk Slavíček

Zdeněk Slavíček

Servisní technik

slavicek@disa.cz
+420 736 408 052

Dotazy

Zaujala Vás naše nabídka? Máte k ní nějaké dotazy? Rádi Vám na ně odpovíme. Vyplňte prosím formulář níže a my se Vám do druhého pracovního dne ozveme.