Železobetonová podzemní šachta

Instalace čerpacích stanic/čerpadel v podzemních želozobetonových šachtách je ekonomické řešení stavebních objektů. V porovnání s instalací polypropylenové šachty se železobetonová konstrukce nemusí obetonovávat, šachta je pojízdná. Pro manipulaci je nutno počítat s cca 6 tunami váhy bez vrchního víka.

Konstrukce šachty

Stanice je dodána v železobetové šachtě o standardním průměru cca 2 m; vnitřní světlost je cca 2 m (je možný větší i menší průměr). Vstupní poklop je standardně obdélníkový o průměru 600 x 800 mm (lze přizpůsobit požadavkům zákazníka). Víko šachty je dodáno odděleně, pro lepší manipulaci se šachtou. Víke je nutno na místě zatěsnit a osadit.

Dno šachty může být osazeno pochůznými plastovými rošty a odvodnění šachty je realizováno alternativně gravitačním vyústěním (prostupová odvodňovací trubka, světlost trubky standardně DN 110, lze přizpůsobit požadavkům) ze dna šachty nebo odvodňovacím čerpadlem. Víko šachty tvoří železobetonová deska s osazeným vstupním poklopem. Celé víko šachty (železobetonová deska) je odnímatelné, je dodáno odděleně a při instalaci se zatěsňuje montážní pěnou. Poté se osadí na železobetonou skruž tvořící tělo šachty. Připojovací prvky (drážka) víka šachty a skruže vzájemně korespondují. Vlastní vstup do šachty je obdélníkový, příp. kruhový, výška cca 200 mm, s izolovaným uzamykatelným poklopem, který obsahuje vrchní odvětrací komínek. 

Z hlediska statické únosnosti je víko šachty pojízdné. V případě, že je šachta určena do komunikace, je nutné zrealizovat vstupní poklop v rovině s povrchem komunikace. Odvětrání bude v tom případě ústit mimo komunikaci.

Šachta se osazuje na vodorovný štěrkový podsyp, je nutno dbát na vyspádování odvodnění.

Do uvedené železobetonové šachty lze osadit čerpací stanice Xylem Hydrovar s jedním, dvěma nebo třemi čerpadly o výkonu cca 1 až cca  30 l/s (dle velikosti použitých čerpadel). Standardně jsou čerpací stanice v šachtách již instalovány. Na místo osazení je tedy šachta dodána s již instalovanou technologií.

Veškeré použité materiály v šachtě a čerpací stanici jsou odolné korozi (plast, nerez, mosaz, zinkovaná ocel).

Osazení šachty

Šachta se osazuje na vodorovný štěrkový podsyp a jemným vyspádovaním k prostupu odvodnění.

Víko šachty se osazuje následně spolu se zaizolováním styčné plochy montážní pěnou.

Připojení šachty/Havarijní odvodnění/Gravitační odvodnění

V tomto případě je v úrovni dna vyvedena plastová odvodňovací trubka přesahující obrys šachtu v dolní části. Vyúsťovací délku potrubí lze přizpůsobit požadavkům zákazníka. Toto potrubí je nutné napojit na kanalizaci, která je pod úrovní dna šachty a kde nehrozí riziko vzestupu hladiny v kanalizaci nad úroveň dna. Napojení na kanalizaci tedy lze kombinovat s vhodným druhem zpětného ventilu, případně s vhodným typem pachového filtru.

Odvodnění pomocí čerpadla

V odvodňovací jímce je instalováno ponorné čerpadlo s plovákem, které při případném zaplavení odčerpává vodu nad úroveň terénu. Prostup šachtou o průměru 60 mm (standardně - rozměr lze uzpůsobit požadavkům) je určen pro vyvedení výtlačného potrubí kalového čerpadla nad úroveň terénu. Elektricky se odvodňovací čerpadlo připojí do elektrorozvaděče umístěného v šachtě, ve kterém je situováno jištění čerpadla. 

Po vyvedení výtlačného potrubí odvodňovacího čerpadla je nutno prostup utěsnit, ideálně prostupovým těsněním složeným z gumových segmentů.

Na požádání lze vyvedení výtlačného potrubí odvodňovacího čerpadla (jakož i utěsnění prostupu) zrealizovat při montáži čerpací stanice společností DISA. V takovém případě bude šachtou prostupovat potrubí o délce cca 20 cm, které je nutno vyvést nad terén.

Elektropřipojení

Standardně jsou v šachtě připraveny 2 ks prostupů (běžně o průměru 30 mm, dle požadavku je počet prostupů libovolný) pro elektrické propojení objektu. První z prostupů lze použít pro elektropřípojku (součástí je použití elektrochráničky), druhým prostupem lze propojit kontakty přenosových signálů z elektrorozvaděče čerpací stanice s elektrorozvaděčem telemetrie. Jištěný, případně přepěťovými ochranami chráněný kabel, se přivede prostupem na svorky elektrorozvaděče čerpací stanice. Je možné instalovat elektrorozvaděč telemetrie v šachtě. Po vyvedení elektrokabelu a chráničky je nutné tyto prostupy utěsnit. V případě, že společnost realizující napojení přenosových signálů bude propojovat elektrorozvaděč ATS s elektrorozvaděčem telemetrie (kdy se tento nebude nacházet v šachtě), je vhodné nainstalovat vhodnou elektrochráničku prostupem a prostup utěsnit (i bez připojovacích kabelů). Pak se chráničkou připojovací kabel protáhne.

Trubní připojení

Čerpací stanice jsou v šachtě instalovány v obtoku, šachtou prostupuje zásobní potrubí. Při standardním napojení prostupuje šachtou z jedné a druhé strany potrubí ukončené točivou přírubou. Dle orientace se jedna příruba propojí se sacím / vstupním koncem řadu a druhá s výtlakem z ATS. Instalace čerpací stanice v obtoku umožňuje i provoz bez čerpací stanice, např. gravitační zásobování apod.

Prostupy zásobního potrubí šachtou jsou utěsněny prostupovými těsněními z gumových segmentů a montážní pěnou.

Výbava šachty

Standardní prvky vybavení

 • poklop šachty je uzamykatelný, uvnitř poklopu je instalován odvětrací komínek
 • žebřík pro vstup - KASI stupadla
 • osvětlení se spínačem
 • montážní zásuvka chráněná FI jističem s vybavovacím proudem 30 mA
 • elektrorozvaděč s krytím IP 65 (jisticí a spínací prvky, kontakty s přenosovými signály, hlavní vypínač, hlídání suchoběhu, stykač pro odpojení technologie v případě zatopení apod.)
 • plovák pro havarijní přerušení napájení v případě zatopení šachty
 • 1 ks odvětracího komínku
 • prostupy zásobovacím potrubím utěsněné segmentovým prostupovým těsněním
 • zásobovací potrubí ukončené točivými přírubami
 • uzavírací armatury na čerpací stanici a zásobním potrubí
 • návarek se zátkou
 • koncový spínač pro signalizaci otevřeného vstupu do šachty

Nadstandardní prvky vystrojení

 • vodoměr v zásobovacím potrubí
 • druhý - vnější odvětrací komínek
 • uzavírací armatury k vodoměru
 • elektroměr v elektrorozvaděči
 • topné těleso s termostatem pro temperování elektrorozvaděče
 • topné těleso s termostatem pro temperování prostoru šachty
 • vlhkostní čidlo
 • ventilátor instalovaný v odvětracím komínku s propojením na vlhkostní čidlo
 • přepěťové ochrany I., II., III. stupně
 • madlo pro vstup
 • zpětná klapka instalovaná v zásobním potrubí
 • zabezpečovací zařízení pro vstup
 • přenosový modul s příslušenstvím (pro přenosy GSM) instalovaný v elektrorozvaděči apod.

Železobetonová podzemní šachta

Zeptejte se nás

Ing. Jaromír Halamíček

Ing. Jaromír Halamíček

Výkonný ředitel

halamicek@disa.cz
+420 901 762 717
+420 602 545 689
Bc. Andrej Uhlík

Bc. Andrej Uhlík

Vodárenská čerpadla a čerpací stanice

uhlik@disa.cz
+420 548 141 225
+420 606 640 311
Ing. David Šepel

Ing. David Šepel

Vřetenová čerpadla

sepel@disa.cz
+420 548 141 213
+420 724 259 117
Miroslav Cecava

Miroslav Cecava

Průmyslová čerpadla

cecava@disa.cz
+420 548 141 222
+420 728 490 303
Ing. Petr Kopanec

Ing. Petr Kopanec

Vodárenská čerpadla a čerpací stanice

kopanec@disa.cz
+420 548 141 234
+420 725 676 127
Ing. Petr Dorazil

Ing. Petr Dorazil

Průmyslová čerpadla

dorazil@disa.cz
+420 548 141 228
+420 602 548 729

Ing. Přemysl Veselý

Technická podpora / pouze čerpadla

vesely@disa.cz
+420 548 141 236
+420 725 730 322
Markéta Hrdinová

Markéta Hrdinová

Asistentka

hrdinova@disa.cz
+420 548 141 255
+420 604 466 266
Petra Galová

Petra Galová

Asistentka

galova@disa.cz
+420 548 141 237
Vlastislav Hájek

Vlastislav Hájek

Servisní technik

hajek@disa.cz
+420 548 141 231
+420 606 660 980
Zdeněk Slavíček

Zdeněk Slavíček

Servisní technik

slavicek@disa.cz
+420 736 408 052

Dotazy

Zaujala Vás naše nabídka? Máte k ní nějaké dotazy? Rádi Vám na ně odpovíme. Vyplňte prosím formulář níže a my se Vám do druhého pracovního dne ozveme.