Hydrovar HVL 2.015 - HVL 4.220

Osvědčená patentovaná regulace ITT Vogel HYDROVAR byla cíleně vyvinuta společností VOGEL PUMPEN pro řízení chodu čerpadel a čerpacích stanic. V dnešní době pravděpodobně představuje nejmodernější řídící systém čerpadel a čerpacích stanic. Jenom v České republice bylo naší společností dodáno a uvedeno do provozu více než 500 aplikací s výkony 0,75 - 200 kW (cca 40 000 v celosvětovém meřítku).

Jedinečný modulární design regulace Hydrovar nepotřebuje další přídavné ovládací jednotky a umožňuje prakticky jakékoliv uspořádání čerpadel: až 8 řídících pohonů, případně i kombinace řídících a ovládaných pohonů.

Konstrukční znaky HVM

 • instalace na elektromotor
 • větší flexibilita
 • úspory nákladů
 • nový design hardwarové části
 • vylepšená struktura softwarové části
 • úspory energie až do 70 %
 • jednoduchá instalace „uchytit a zapnout“
 • schopnost ovládání až 8 čerpadel
 • krytí regulace IP 55

Možní použití regulace Hydrovar

 • jednočerpadlový/vícečerpadlový systém se základním provedením regulace HYDROVAR (pouze pro plynulý rozběh a doběh čerpadla)
 • jednočerpadlový/vícečerpadlový systém se řídícím provedením regulace HYDROVAR (každé čerpadlo osazené regulací obsahující frekvenční měnič, regulátor, řídící kartu, tlakový snímač)
 • kombinace čerpadel osazených řídícím a základním provedením regulace HYDROVAR
 • čerpadlo/dla s řídícím provedením regulace HYDROVAR, rozšířeným o releovou kartu, v kombinaci s čerpadly s konstantními otáčkami
 • čerpadlo/dla se základním a řídícím provedením regulace HYDROVAR (s releovou kartou) v kombinaci s čerpadly s konstantními otáčkami

Řízení jednoho čerpadla

 • Použití jednoho základního frekvenčního měniče pouze pro plynulý rozběh a doběh čerpadla
 • Použití jednoho frekvenčního měniče pro úplnou regulaci otáček

Řízení více čerpadel (kaskádové ovládání releové)

 • Použití jednoho řídícího čerpadla s regulací (včetně doplňkové releové karty) pro ovládání 1 - 5 čerpadel s konstantními otáčkami

Řízení více čerpadel (kaskádové ovládání sériové) přes rozhraní RS 485

 • Použití několika řídících regulací anebo jedné, příp. několika řídících regulací v kombinaci se základními provedeními frekvenčního měniče (možná kombinace až 8 čerpadel)

Řízení více čerpadel (kaskádové ovládání sériové) přes rozhraní RS 485

 • Použití 2 – 8 řídících provedení regulace HYDROVAR

Regulace Hydrovar se skládá ze silové části, kterou tvoří frekvenční měnič (jeho součástí je i odrušovací filtr a tlumivka) a řídící desky s procesorem (tzv. SPS). Instalovaný software obsahuje program pro řízení 1 - 8 čerpadel v popsaných kombinacích. Komunikace mezi jednotlivými čerpadly vybavenými regulacemi probíhá po sériové lince RS 485 (tzn. odpadají jakékoliv stykače). Komunikace mezi čerpadly vybavenými regulací a čerpadly s konstantními otáčkami probíhá přes releovou kartu a stykač náležité hodnoty. Přes rozhraní RS 485 je možné propojit celou ATS s nadřazeným PC.
Přehledně uspořádané MENU umožňuje nastavovat cca 80 různých parametrů, pomocí kterých lze maximálně optimalizovat provoz čerpadla/čerpací stanice.
7 hlášení informuje o provozních hodinách, poruchách společně s časem, kdy nastaly, motohodinách, okamžité frekvenci, tlaku apod. Hlášení o poruše je dále indikováno červenou kontrolkou, typ poruch je vypsán na displeji regulace.

Regulace umožňuje 5 režimů regulování:

 • udržování konstantního tlaku
 • udržování konstantního tlaku v závislosti na ztrátách ve výtlačném potrubí
 • udržování konstantního průtoku
 • udržování konstantní hladiny
 • udržování konstantního diferenčního tlaku

Pro řízení čerpací stanice lze zvolit buď kaskádní připínání, nebo paralelní chod více čerpadel.

V případě kaskádového připínání doregulovává změny průtoku vždy poslední připnuté čerpadlo. Ostatní čerpadla, která jsou v provozu, pracují na jmenovitých (plných) otáčkách. 

V případě paralelního chodu dojde při dosažení předávací frekvence na prvním čerpadle k připnutí dalšího čerpadla a poté doregulovávají čerpadla společně. Tento systém je vhodný zejména pro větší výkony, kde při správném nadimenzování představuje ještě výraznější úsporu energie.

Automatický záskok při poruše kteréhokoliv čerpadla, jako i střídání čerpadel po 1 až 100 hodinách, je samozřejmostí.

Blokování čerpadel/čerpacích stanic může být řešeno prostřednictvím:

 • tlakového spínače
 • vodivostní sondy v sacím potrubí
 • hladinových elektrod
 • optosnímačů v odvzdušňovacích šroubech čerpadel
 • kombinace uvedených způsobů

Pro nepřímé hlídání suchoběhu lze využít softwarový parametr "conveyor limit", ve kterém se nastaví čas v sekundách, za které musí čerpadlo dosáhnout nastavené požadované hodnoty (např. tlaku). Tzn., v případě např. prasklého potrubí, chodu bez vody, zavzdušněného potrubí apod. čerpadlo požadované hodnoty za určený čas nedosáhne a vypíná.

V případě, že čerpací stanice je osazena čerpadly s řídícím provedením regulace Hydrovar, mají všechna čerpadla svůj frekvenční měnič, regulátor, řídící kartu s displejem a tlakový snímač, a tudíž 100% zálohu všech částí. Při jakékoliv poruše tak dojde k automatickému záskoku čerpadla, opět s plnou regulační schopností. Pro instalaci a zprovoznění čerpací stanice není třeba žádných dalších el. komponentů (doporučujeme pouze ochranu před přepětím).

Pro dálkový přenos dat jsou k dispozici:

 • vstupní svorky pro snímač č. 1 (0-20 mA/4-20mA)
 • svorky napájení vnějších snímačů 24 V (max. 100 mA)
 • vstupní svorky pro snímač č. 2 (0-20 mA/4-20mA)
 • aktuálnínapěťová vstupní hodnota – snímač 2
 • aktuální napěťová vstupní hodnota – snímač 1
 • vnější ZAP/VYP (povolení chodu)
 • konfigurovatelný digitální vstup 1
 • ochrana proti chodu na sucho
 • vstup napěťového signálu 1
 • vstup napěťového signálu 2
 • vstup proudového signálu 1
 • +10V vnitřní ref. pro analogový výstup
 • analogový výstup 1
 • analogový výstup 2
 • vstup proudového signálu 2
 • +24V napájení pro ovládací vstupy

Uvedené čerpací stanice zajišťují svou konstrukcí vysokou spolehlivost čerpání, snižují spotřebu elektrické energie a prodlužují životnost celého soustrojí ale i potrubí, protože provoz je zcela plynulý bez vodních rázů. Regulace otáček každého čerpadla umožňuje navíc použití čerpadel vyšších příkonů, která mají zpravidla vyšší účinnost.

Podrobný popis a návod je k dispozici v českém návodu k obsluze.

Hydrovar - dodatečná montáž

 • dodatečná montáž je možná na všech asynchronních motorech, které jsou vhodné pro chod s frekvenčním měničem.
 • výkon čerpadla se automaticky přizpůsobí různým požadavkům.
 • regulace na konstantní tlak (zásobování vodou, posilovací stanice, atd.).
 • regulace podél systémové křivky (ZTI čerpadla).
 • není potřeba dalších ovládacích panelů, stykačů a zařízení pro ochranu elektromotorů.
 • všechny funkce hydraulické regulace jsou v Hydrovaru již zahrnuty. Proto není zapotřebí dalších doplňujících externích regulačních zařízení.
 • optimální chlazení regulace Hydrovar závisí na výkonu a otáčkách čerpadla, je zaručené ventilátorem elektromotoru.
 • regulace zaručuje delší intervaly potřebné údržby vzhledem k menšímu namáhání čerpadla a el. motoru.
 • jednoduchá metoda uchycení regulace Hydrovar zaručuje velmi jednoduchý, rychlý a levný systém dovybavení stávajících čerpadel regulací.
 • Příklad: Oběhové čerpadlo s nominálním výkonem při provozu s částečným vytížením

Hydrovar HVL 2.015 - HVL 4.220

Lowara
Využití
výkonu na:
Skutečný příkon Úspora v kW Úspora za 1/3 roku
(2.920 hodin)
  Bez regulace S regulací    
25 % 5,8 kW 1,8 kW 4 kW 11.680 kWh
50 % 7,6 kW 3,2 kW 4,4 kW 12.848 kWh
75 % 9,2 kW 5,7 kW 3,5 kW 10.220 kWh
Úspora za jeden rok (8.760 hodin) 34.748 kWh

Zeptejte se nás

Ing. Jaromír Halamíček

Ing. Jaromír Halamíček

Výkonný ředitel

halamicek@disa.cz
+420 901 762 717
+420 602 545 689
Bc. Andrej Uhlík

Bc. Andrej Uhlík

Vodárenská čerpadla a čerpací stanice

uhlik@disa.cz
+420 548 141 225
+420 606 640 311
Ing. David Šepel

Ing. David Šepel

Vřetenová čerpadla

sepel@disa.cz
+420 548 141 213
+420 724 259 117
Miroslav Cecava

Miroslav Cecava

Průmyslová čerpadla

cecava@disa.cz
+420 548 141 222
+420 728 490 303
Ing. Petr Kopanec

Ing. Petr Kopanec

Vodárenská čerpadla a čerpací stanice

kopanec@disa.cz
+420 548 141 234
+420 725 676 127
Ing. Petr Dorazil

Ing. Petr Dorazil

Průmyslová čerpadla

dorazil@disa.cz
+420 548 141 228
+420 602 548 729
Markéta Hrdinová

Markéta Hrdinová

Asistentka

hrdinova@disa.cz
+420 548 141 255
+420 604 466 266
Petra Galová

Petra Galová

Asistentka

galova@disa.cz
+420 548 141 237
Vlastislav Hájek

Vlastislav Hájek

Servisní technik

hajek@disa.cz
+420 548 141 231
+420 606 660 980
Zdeněk Slavíček

Zdeněk Slavíček

Servisní technik

slavicek@disa.cz
+420 736 408 052

Dotazy

Zaujala Vás naše nabídka? Máte k ní nějaké dotazy? Rádi Vám na ně odpovíme. Vyplňte prosím formulář níže a my se Vám do druhého pracovního dne ozveme.