Čerpací stanice Hydrovar

Automatické čerpací stanice DISA GHV (VDH, VBH) sestávají z 1 až 8 čerpadel. Každé čerpadlo má přímo na motoru osazenu patentovanou regulaci HYDROVAR (výrobce XYLEM). Počet aplikací čerpacích stanic na území ČR je přes 1500 ks. Je možná i kombinace čerpadel osazených regulací HYDROVAR s čerpadly s konstantními otáčkami. Tyto kombinace naleznete v oddělení: kombinované čerpací stanice.

Konstrukční znaky a uspořádání plně regulovaných stanic HYDROVAR

Možnost instalace 1 až 8 ks čerpadel (typ čerpadel a ucpávky je zvolen dle daného použití). Na motoru každého čerpadla je instalovaná regulace Hydrovar DISA GHV (VDH/VBH)

Možné druhy systémů při osazení všech čerpadel regulací

Existují 2 druhy regulovaných systémů u DISA GHV (VDH/VBH):

·         Každé čerpadlo má regulaci Hydrovar. Toto řešení přináší absolutně plynulý chod a maximálně možnou spolehlivost, protože skutečně všechny komponenty (včetně řídícího software, měničů, tlak. snímačů apod.) jsou zálohované.

Software také umožňuje automatické „přibržďování“ při přílišném poklesu tlaku na vstupu do ATS. Toto zabraňuje „stržení“ tlaku v síti.  

·         Kombinace čerpadel osazených regulací Hydrovar a čerpadel s konstantními otáčkami.

 

U standardního provedení čerpací stanice jsou deska/rám, sloupek k rozvaděči a společné potrubí v provedení z korozivzdorné oceli.

Zpětné ventily jsou z důvodů zajištění dlouhé životnosti a spolehlivosti instalovány ve svislé poloze a jsou celonerezové.  

Sací a výtlačné potrubí / sběrnice

Nerezové trubní propojení jednotlivých čerpadel do společného sání a výtlaku. Společné sací a výtlačné sběrnice jsou ukončeny závitem, s možností instalace závitových přírub. Opačná strana sběrnice je ve standardu zaslepena nerez víčkem (do 3") přírubou/záslepkou(od 4"). Připojovací prvky lze přizpůsobit požadavkům zákazníka.

Označení DISA GHV (VDH/VBH), pozitivní/negativní vstupní tlak

Označení čerpacích stanic DISA GHV (VDH) se užívá při provedení se společnou sací a výtlačnou sběrnicí. V tomto případě se standardně instaluje zpětná klapka za výtlak každého čerpadla.

V případech, kdy se hladina čerpaného média nachází pod osou sacího potrubí čerpadel, sací sběrnice čerpadel není společná. Každé čerpadlo tak má samostatné sání sahající až do akumulace. Typové označení tohoto provedení je DISA GHV…RA (VBH). U této konstrukční verze je standardně dodáván sací koš s celonerezovým zpětným ventilem pouze volně ložený. Instaluje do akumulace/na konec sacího potrubí). Světlost sacího koše se zpětným ventilem se určí dle průtoku (rychlost proudění), zpravidla je větší než světlost přírub čerpadla. Při navrhování systémů DISA GHV…RA (VBH) pro sání z akumulace situované pod osou sání čerpadel je vždy nutno brát v úvahu sací schopnost čerpadel, patrnou z křivek NPSH. Pro tuto informaci prosím kontaktujte naši firmu.

Příklad instalace čerpací stanice DISA GHV a GHV…RA (VDH a VBH)

Elektrorozvaděč

K čerpací stanici je standardně dodáván elektrorozvaděč včetně veškerého propojení mezi čerpadly, regulacemi a všemi elektro prvky čerpací stanice. Na požádání může být čerpací stanice dodána bez elektro rozvaděče. Propojení mezi regulacemi, čerpadly a všemi elektro prvky čerpací stanice může být za příplatek realizováno i na místě technikem firmy DISA.

Krytí elektro rozvaděče je IP 54 (lakovaný plech), ve speciálních případech např. při podzemních aplikacích IP 65 (plast). Rozměry elektro rozvaděče závisí na výkonu a na požadavcích pro elektro zapojení. Pro běžné aplikace je dodáván elektrorozvaděč umístěný na sloupku (lze i umístění na zeď), při větších aplikacích se dodává elektrorozvaděč skříňový.

Elektrorozvaděč standardně obsahuje:

 • hlavní vypínač
 • motorové jističe
 • svorkovnici s kontakty pro dálkové řízení a přenosy vč. RS 485
 • blokování čerpadel/čerpacích stanic proti chodu na sucho

Pro hlídání suchoběhu lze použít:

 • tlakový spínač instalovaný v sacím potrubí
 • vodivostní sondu v sacím potrubí
 • sadu hladinových elektrod instalovaných v akumulaci
 • optosnímač v ucpávkové komoře každého čerpadla
 • kombinaci výše uvedených způsobů

Speciální funkce:

Software regulace umožňuje použití parametru Conveyor limit, kterým se nastaví čas, za který je nutno dosáhnout nastavené požadované hodnoty. V případě, že za tento čas čerpací stanice hodnotu nedosáhne, čerpadlo hlásí poruchu. Tento parametr lze v určitých případech rovněž využít jako softwarové hlídání suchoběhu.

Regulace HYDROVAR, stanice DISA GHV (VDH/VBH). Pro dálkový přenos dat jsou k dispozici:

 • vstupní svorky pro snímač č. 2 (0-20 mA/4-20mA)
 • aktuální napěťová vstupní hodnota – snímač 2
 • aktuální napěťová vstupní hodnota – snímač 1
 • vnější ZAP/VYP (povolení chodu)
 • konfigurovatelný digitální vstup 1
 • ochrana proti chodu na sucho
 • vstup napěťového signálu 1
 • vstup napěťového signálu 2
 • vstup proudového signálu 1
 • +10V/4-20 mA vnitřní ref. pro analogový výstup – umístněn na příplatkové kartě Premium
 • analogový výstup 1
 • analogový výstup 2
 • vstup proudového signálu 2
 • +24 V napájení pro ovládací vstupy

Armatury

Standardně jsou osazeny mosazné uzavírací ventily nebo kulové kohouty na sání a výtlaku každého čerpadla. U provedení DISA GHV…RA (VBH) pouze na výtlaku.

Každé čerpadlo má ve výtlaku instalován celonerezový zpětný ventil (ve svislé poloze), u větších čerpadel mezipřírubovou zpětnou klapku. U provedení DISA GHV…RA (VBH) je dodána volně spolu se sacím košem (musí být osazen v nádrži na konci sacího potrubí každého čerpadla). 

Manometry

V sací a výtlačné sběrnici je osazen manometr s náplní a nerezovým pouzdrem. Tlakové rozsahy manometrů jsou specifikovány dle tlakových poměrů na sání a výtlaku čerpacích stanic. U provedení GHV…RA (VBH) nejsou v sacích potrubích čerpadel instalovány manometry. Na požádání ale může být dodán podtlakový manometr do sacího potrubí každého čerpadla.

Běžně dodávaná dokumentace

Český návod k obsluze, svorkové schéma rozvaděče a regulace, pasport tlakové nádoby, prohlášení o shodě. Dle potřeb zákazníka lze dodat atest na pitnou vodu, prohlášení o jakosti a kompletnosti, kusovou zkoušku, příp. revizní zprávu elektrorozvaděče apod.

Regulované systémy

Řízení více čerpadel (kaskádové ovládání – sériové) přes rozhraní RS 485, kombinace řídících provedení regulace HYDROVAR.

Použití 1 – 8 řídících provedení regulace HYDROVAR. Čerpadla si střídají svou řídící funkci dle časově nastavitelného intervalu. Pro řízení čerpací stanice lze zvolit buď kaskádní připínání, nebo paralelní chod více čerpadel.
V případě kaskádového připínání doregulovává změny průtoku vždy poslední připnuté čerpadlo. Ostatní čerpadla, která jsou v provozu, pracují na jmenovitých (plných) otáčkách. 
V případě paralelního chodu dojde při dosažení předávací frekvence na prvním čerpadle k připnutí dalšího čerpadla a poté doregulovávají čerpadla společně. Tento systém je vhodný zejména pro větší výkony, kdy při správném nadimenzování představuje ještě výraznější úsporu energie.Při výpadku kteréhokoliv čerpadla je čerpadlo automaticky zaskočeno jiným. Na displeji čerpadla se objeví poruchové hlášení.

 • Čerpadla mezi sebou komunikují přes sériové rozhraní RS 485. Parametry kterékoliv regulace lze nastavit přes jakoukoliv regulaci. Parametry se buď dle potřeby přenášejí na všechny regulace, případně se dají nastavovat na kterékoliv regulaci zvlášť.

 • Použití jednoho nebo několika regulovaných čerpadel v kombinaci s (možná kombinace až s 5-ti čerpadly s konstantními otáčkami) s čerpadly s konstantními otáčkami. Základní provedení regulace zabezpečuje pouze plynulý rozběh a doběh čerpadla, jedno nebo více čerpadel osazených řídícím provedení regulace doregulovává dle požadavků spotřebiště za daných nastavených parametrů (tlak, průtok apod.). Čerpadla bez regulace se připínají a odpínají na základě momentální průtokové spotřeby
 • Při použití několika regulovaných čerpadel se dá systém nakonfigurovat tak, že při výpadku kteréhokoliv regulovaného čerpadla jej zaskočí jakékoliv jiné regulované čerpadlo a kaskádovitě bude připojovat čerpadla s konstantními otáčkami. Na displeji čerpadla se objeví poruchové hlášení. 
  Čerpadla osazená regulací mezi sebou komunikují přes sériové rozhraní RS 485, standardně se všechna nastavení učiněná na řídícím provedení regulace dají přenést na ostatní regulace. Regulace umožňuje 5 základních režimů regulování:
 1. udržování konstantního tlaku
 2. udržování konstantního tlaku v závislosti na ztrátách ve výtlačném potrubí (pouze pro systémy Hydrovar DISA GHV (VDH, VBH)
 3. udržování konstantního průtoku
 4. udržování konstantní hladiny
 5. udržování konstantního diferenčního tlaku

Pro systémy automatických čerpacích stanic se využívají první 4 režimy.

 • V drtivé většině případů se čerpací stanice navrhují pro zvyšování tlaku v potrubní síti. V tomto případě jsou čerpadla ovládána od signálu tlakového snímače a udržují konstantní tlak na výtlaku, případně na sání (je možná i kombinace).
 • Pro udržování konstantního tlaku v závislosti na ztrátách v potrubí jsou měřícími prvky opět tlakové snímače, v softwaru regulace se zvolí parametr pro nárůst tlaku při zvyšujícím se průtoku a mez, od které má být tento nárůst aktivní.
 • Pro udržování konstantního průtoku se ovládají čerpadla od signálu průtokoměru.
 • Pro udržování konstantní hladiny se jako měřící prvek nejčastěji používá tenzometr měřící hladinu.

Aplikace čerpací stanice se 2, 3 a 4 čerpadly

Poskytujeme plné garance a záruční i pozáruční servis

Pracovníci servisního oddělení fy DISA jsou pravidelně školeni u výrobců zařízení