S plynulou regulací otáček

Regulované automatické čerpací stanice HYDROVAR se rozdělují do dvou hlavních skupin:

 • čerpací stanice osazené regulací/cemi HYDROVAR s označením DISA GHV (VDH ,VBH)
 • čerpací stanice osazené regulací/cemi MINIVAR s označením DISA GHV (VDM, VBM)

Rozdíl obou skupin je pouze v regulacích.

Čerpadla a všechno níže uvedené vystrojení zůstává totožné, čerpadla jsou pouze osazené buď regulací HYDROVAR s displejem, nebo regulací MINIVAR bez displeje.
Regulace MINIVAR se vyrábí pouze do výkonu 2,2 kW, takže pro vyšší výkony lze volit pouze HYDROVAR s displejem. Minivar má kromě absence displeje i menší množství přenosových signálů.

Čerpací stanice osazená regulací HYDROVAR VDH a MINIVAR VDM


Automatické čerpací stanice DISA GHV (VDH, VBH) se sestávají z 1 až 8 čerpadel (stanice DISA GHV (VDM/VBM)s regulací MINIVAR pouze do 4 čerpadel). Každé čerpadlo má přímo na motoru osazenu patentovanou regulaci ITT Vogel-HYDROVAR. Počet aplikací čerpacích stanic na území ČR je již přes 500 ks. Je možná i kombinace čerpadel osazených regulací HYDROVAR s čerpadly osazenými konstantními otáčkami. Tyto kombinace naleznete v oddělení: kombinované čerpací stanice.

Konstrukční znaky a uspořádání plně regulovaných stanic HYDROVAR

Možnost instalace 1 až 8 ks čerpadel (typ čerpadel a ucpávky je zvolen dle daného použití). Na motoru každého čerpadla je instalovaná regulace Hydrovar DISA GHV (VDH/VBH) (max. 4 čerpadla u stanic MINIVAR DISA GHV (VDM/VBM).

Možné druhy systémů při osazení všech čerpadel regulací

Existují 2 druhy regulovaných systémů u DISA GHV (VDH/VBH):

 • Každá regulace Hydrovar přitom obsahuje frekvenční měnič a řídící jednotku (všechny regulace HYDROVAR jsou v řídícím provedení). Ke každé regulaci v řídícím provedení náleží tlakový snímač (příp. průtokoměr pro aplikace s udržováním konstantního průtoku). Možnost zapojení více snímačů (průtokoměrů) - kombinace sání a výtlaku, případně instalace dvou snímačů na výtlaku nebo na sání.
 • Kombinace řídících provedení regulace a základních provedení (základní provedení regulace plní úlohu softstartéru).

Při regulovaných stanicích DISA GHV (VDM/VBM) osazených regulacemi MINIVAR je možné pouze provedení 1)

U standardního provedení čerpací stanice je základová deska provedena z ocelového pozinkovaného plechu. U větších velikostí čerpadel je základový rám svařený z U profilů (žárově pozinkován).
V nadstandardním provedení je možnost dodávky základové desky/rámu z korozivzdorné oceli.

Sací a výtlačné potrubí / sběrnice

Nerezové trubní propojení jednotlivých čerpadel do společného sání a výtlaku. Společné sací a výtlačné sběrnice jsou ukončeny závitem do světlosti 2 1/2" a přírubou od světlosti 3". Opačná strana sběrnice je ve standardu zaslepena nerez víčkem (do 2 1/2") přírubou/záslepkou(od 3"). Připojovací prvky lze přizpůsobit požadavkům zákazníka, tzn. dle přání mohou být dodány přírubové spoje i do světlosti sběrnic 2 1/2" apod.

Označení DISA GHV (VDH/VBH), pozitivní/negativní vstupní tlak

Označení čerpacích stanic DISA GHV (VDH) se užívá při provedení se společnou sací a výtlačnou sběrnicí. V tomto případě se standardně instaluje zpětná klapka za výtlak každého čerpadla.

V případech, kdy se hladina čerpaného média nachází pod osou sacího potrubí čerpadel, sací sběrnice čerpadel není společná. Čerpadla mají samostatné sání sahající ve většině případů až do akumulace. Typové označení tohoto provedení je DISA GHV (VBH) (příp. DISA GHV (VBM) u MINIVARu). U této konstrukční verze je standardně dodáván sací koš se zpětnou klapkou (která se standardně instaluje do akumulace). Světlost sacího koše se zpětnou klapkou je ve standardu totožná se světlostí sacího potrubí čerpadla. Na požádání lze dodat sací koš s klapkou větší světlosti (pro snížení rychlosti proudění v sacím potrubí). Při navrhování systémů DISA GHV (VBH) a DISA GHV (VBM) pro sání z akumulace situované pod osou sání čerpadel je vždy nutno brát v úvahu sací schopnost čerpadel, patrnou z křivek NPSH. Pro tuto informaci prosím kontaktujte naši firmu.
Je možná i kombinace systémů DISA GHV (VBH) DISA GHV (VBM) a DISA GHV (VDH) DISA GHV (VDM) u specifických aplikací, tedy např. zpětná klapka může být umístěna ve výtlaku čerpadel a sací potrubí čerpadel může být samostatné.

Příklad instalace čerpací stanice DISA GHV (VDH a VBH)

Elektrorozvaděč

K čerpací stanici je standardně dodáván elektrorozvaděč včetně veškerého propojení mezi čerpadly, regulacemi a všemi elektroprvky čerpací stanice. Na požádání může být čerpací stanice dodána bez elektrorozvaděče. Propojení mezi regulacemi, čerpadly a všemi elektroprvky čerpací stanice může být realizováno na místě technikem firmy DISA.

Krytí elektrorozvaděče je IP 54 (lakovaný plech), ve speciálních případech např. při podzemních aplikacích IP 65 (plast).Rozměry elektrorozvaděče závisí na výkonu a na požadavcích pro elektrozapojení. Pro běžné aplikace je dodáván elektrorozvaděč umístěný na sloupku (lze i umístění na zeď), při větších aplikacích se dodává elektrorozvaděč skříňový.

Elektrorozvaděč standardně obsahuje:

 • hlavní vypínač
 • motorové jističe
 • svorkovnici s kontakty pro dálkové řízení a přenosy vč. RS 485
 • blokování čerpadel/čerpacích stanic proti chodu na sucho

Možnosti řešení prostřednictvím:

 • tlakového spínače instalovaného v sacím potrubí
 • vodivostní sondy v sacím potrubí
 • sady hladinových elektrod instalovaných v akumulaci
 • optosnímačů v odvzdušňovacích šroubech čerpadel
 • kombinací uvedených způsobů

Software regulace umožňuje použití parametru Conveyor limit, kterým se nastaví čas, za který je nutno dosáhnout nastavené požadované hodnoty. V případě, že za tento čas čerpací stanice hodnotu nedosáhne, čerpadlo hlásí poruchu. Tento parametr lze využít jako softwarové hlídání suchoběhu.

Regulace HYDROVAR, stanice DISA GHV (VDH/VBH). Pro dálkový přesnos dat jsou k dispozici:

 • vstupní svorky pro snímač č. 2 (0-20 mA/4-20mA)
 • aktuální napěťová vstupní hodnota – snímač 2
 • aktuální napěťová vstupní hodnota – snímač 1
 • vnější ZAP/VYP (povolení chodu)
 • konfigurovatelný digitální vstup 1
 • ochrana proti chodu na sucho
 • vstup napěťového signálu 1
 • vstup napěťového signálu 2
 • vstup proudového signálu 1
 • +10V/4-20 mA vnitřní ref. pro analogový výstup
 • analogový výstup 1
 • analogový výstup 2
 • vstup proudového signálu 2
 • +24 V napájení pro ovládací vstupy

Regulace MINIVAR, stanice DISA GHV (VDM/VBM). Pro dálkový přesnos dat jsou k dispozici:

 • kontakt dálkového spuštění
 • jedno výstupní relé, které se dá přiřadit k signalizaci poruchy nebo chodu čerpadla nebo ke spuštění dalšího čerpadla bez regulace.
 • elektrické propojení čerpadel s rozvaděčem
 • dle potřeb aplikace lze dodat i volitelné vybavení elektrorozvaděče, např. elektroměr, chráněnou montážní zásuvku, přepěťové ochrany, plovák se spínacími prvky, temperování elektrorozvaděče apod.

Armatury

Standardně jsou osazeny mosazné uzavírací ventily nebo kulové kohouty na sání a výtlaku každého čerpadla. U provedení DISA GHV (VBH) pouze na výtlaku.

Každé čerpadlo má ve výtlaku instalovánu nerezovou zpětnou klapku (ve svislé poloze), pro větší světlost čerpadel mezipřírubovou zpětnou klapku. Provedení DISA GHV (VBH) je dodáno volně spolu se sacím košem (musí být osazen v nádrži na konci sacího potrubí každého čerpadla). Světlost sacího koše a zpětné klapky pro provedení DISA GHV (VBH) je ve standardu shodná se světlostí čerpadel. Na požádání můžou být tyto prvky dodány s větší světlostí.
 

Manometry

V sací a výtlačné sběrnici je osazen manometr s náplní a nerezovým pouzdrem. Tlakové rozsahy manometrů jsou specifikovány dle tlakových poměrů na sání a výtlaku čerpacích stanic. U provedení VBH nejsou v sacích potrubích čerpadel instalovány manometry. Na požádání může být dodán podtlakový manometr do sacího potrubí každého čerpadla.

Běžně dodávaná dokumentace

Český návod k obsluze, svorkové schéma rozvaděče a regulace, pasport tlakové nádoby, prohlášení o shodě. Dle potřeb zákazníka lze dodat atest na pitnou vodu, prohlášení o jakosti a kompletnosti, kusovou zkoušku, příp. revizní zprávu elektrorozvaděče apod.

Regulované systémy

Řízení více čerpadel (kaskádové ovládání – sériové) přes rozhraní RS 485, kombinace řídících provedení regulace HYDROVAR.

Použití 1 – 8 řídících provedení regulace HYDROVAR. Čerpadla si střídají svou řídící funkci dle časově nastavitelného intervalu. Pro řízení čerpací stanice lze zvolit buď kaskádní připínání, nebo paralelní chod více čerpadel.
V případě kaskádového připínání doregulovává změny průtoku vždy poslední připnuté čerpadlo. Ostatní čerpadla, která jsou v provozu, pracují na jmenovitých (plných) otáčkách. 
V případě paralelního chodu dojde při dosažení předávací frekvence na prvním čerpadle k připnutí dalšího čerpadla a poté doregulovávají čerpadla společně. Tento systém je vhodný zejména pro větší výkony, kdy při správném nadimenzování představuje ještě výraznější úsporu energie.Při výpadku kteréhokoliv čerpadla je čerpadlo automaticky zaskočeno jiným. Na displeji čerpadla se objeví poruchové hlášení.

 • Čerpadla mezi sebou komunikují přes sériové rozhraní RS 485. Parametry kterékoliv regulace lze nastavit přes jakoukoliv regulaci. Parametry se buď dle potřeby přenášejí na všechny regulace, případně se dají nastavovat na kterékoliv regulaci zvlášť.

Řízení více čerpadel (kaskádové oŘízení více čerpadel (kaskádové ovládání – sériové) přes rozhraní RS 485, kombinace řídících a základních provedení regulace HYDROVAR

 • Použití jedné nebo několika řídících regulací v kombinaci se základními provedeními regulace (možná kombinace až 8 čerpadel). Základní provedení regulace zabezpečuje pouze plynulý rozběh a doběh čerpadla, jedno nebo více čerpadel osazených řídícím provedení regulace doregulovává dle požadavků spotřebiště za daných nastavených parametrů (tlak, průtok apod.). Čerpadla osazená základním provedením regulace pracují na měnovitých otáčkách, pouze při rozběhu a doběhu se jejich otáčky postupně zvyšují/snižují.
 • Při použití několika čerpadel s řídícím provedením regulace se dá systém nakonfigurovat tak, že při výpadku kteréhokoliv čerpadla s řídícím provedením regulace jej zaskočí jakékoliv jiné čerpadlo osazené taktéž řídícím provedením regulace a kaskádovitě bude připojovat čerpadla se základním provedením regulace. Na displeji čerpadla se objeví poruchové hlášení. 
  Čerpadla mezi sebou komunikují přes sériové rozhraní RS 485, standardně se všechna nastavení učiněná na řídícím provedení regulace dají přenést na ostatní regulace. Parametry regulací v základním provedení se dají nastavit přes kteroukoliv regulaci v řídícím provedení. Standardně se nastavené parametry přenesou i na ostatní regulace v základním provedení, v případě specifických aplikací lze nastavovat tyto parametry separátně pro každé základní provedení regulace.

U systémů MINIVAR je možná pouze kombinace čerpadel v plném provedení, t.j. s frekvenčním měničem a řídící kartou.

Regulace umožňuje 5 základních režimů regulování:
 1. udržování konstantního tlaku
 2. udržování konstantního tlaku v závislosti na ztrátách ve výtlačném potrubí (pouze pro systémy Hydrovar DISA GHV (VDH, VBH)
 3. udržování konstantního průtoku
 4. udržování konstantní hladiny
 5. udržování konstantního diferenčního tlaku

Pro systémy automatických čerpacích stanic se využívají první 4 režimy.

 • V drtivé většině případů se čerpací stanice navrhují pro zvyšování tlaku v potrubní síti. V tomto případě jsou čerpadla ovládána od signálu tlakového snímače a udržují konstantní tlak na výtlaku, případně na sání (je možná i kombinace).
 • Pro udržování konstantního tlaku v závislosti na ztrátách v potrubí jsou měřícími prvky opět tlakové snímače, v softwaru regulace se zvolí parametr pro nárůst tlaku při zvyšujícím se průtoku a mez, od které má být tento nárůst aktivní.
 • Pro udržování konstantního průtoku se ovládají čerpadla od signálu průtokoměru, příp. optočidla apod.
 • Pro udržování konstantní hladiny se jako měřící prvek nejčastěji používá tenzometr měřící hladinu.

Aplikace čerpací stanice se 2, 3 a 4 čerpadly

Plastové provedení čerpacích stanic DISA GHV (VDH/VBH) Hydrovar, DISA GHV (VDM/VBM) Minivar PLAST

Automatické čerpací stanice DISA GHV (VDH/VBH) Hydrovar se sestávají z 1 až 8 horizontálních čerpadel. Provedení DISA GHV (VDM/VBM) Minivar se sestávají z maximálně 4 čerpadel. Každé čerpadlo má přímo na motoru osazenu patentovanou regulaci ITT Vogel-HYDROVAR u VDH/VBH a regulaci ITT Vogel-MINIVAR u DISA GHV (VDM/VBM).

Každá stanice obsahuje:

 • 1 - 8 ks (u DISA GHV (VDM/VBM) pouze 1 - 4 ks) horizontálních čerpadel, typ CA, CEA nebo HMS.
 • Na motoru každého čerpadla regulaci Hydrovar, příp. Minivar.
 • Každá regulace Hydrovar/Minivar přitom obsahuje frekvenční měnič a řídící jednotku, případně je možná i kombinace řídících a základních provedení regulace. U Minivaru je možná pouze kombinace řídících provedení.
 • V případě, že jsou všechna čerpadla osazena řídícím provedením regulace, je součástí každého čerpadla snímač tlaku (IP 54).
 • Základový rám z ocelového pozinkovaného plechu, může být i z korozivzdorné oceli.
 • Plastové (Hostalen) trubní propojení jednotlivých čerpadel do společného sání a výtlaku. * Pracuje-li čerpací stanice s pozitivní sací výškou, má každé čerpadlo sání samostatné (označení DISA GHV  (VBH/VBM)).
 • Tlakovou nádobu s vakem (velikost závisí na velikosti stanice a použití).
 • Společný plastový elektro rozváděč (IP 54) obsahující: 
  - hlavní vypínač
  - motorové jističe 
  - svorkovnici s kontakty
 • Elektrické propojení čerpadel s rozváděčem
 • Blokování chodu na sucho – dle použití se používá: 
  - tlakového spínače instalovaného v sacím potrubí 
  - vodivostní sondy v sacím potrubí 
  - sady hladinových elektrod instalovaných v akumulaci 
  - optosnímačů v odvzdušňovacích šroubech čerpadel 
  - kombinací uvedených způsobů
 • Mosaznou uzavírací klapku nebo kulový kohout na sání a výtlaku každého čerpadla, * u provedení DISA GHV (VBH, VBM) pouze na výtlaku
 • Kvalitní zpětnou klapku nebo ventil na výtlaku každého čerpadla, * u provedení DISA GHV (VBH,VBM) může být dodána volně spolu se sacím košem (musí být osazena v nádrži na konci sacího potrubí každého čerpadla)
 • Manometr s ocelovým pouzdrem na sacím a výtlačném potrubí, * u provedení DISA GHV (VBH,VBM) pouze na společném výtlaku
Poskytujeme plné garance a záruční i pozáruční servis

Pracovníci servisního oddělení fy DISA jsou pravidelně školeni u výrobců zařízení