VT/BH velkokapacitní vertikální čerpadla

Velkokapacitní vertikální čerpadla jednostupňová nebo vícestupňová. Sestávají z pláště, rotorové části a pohonné části se stojanem. Typ oběžného kola závisí na typu čerpadla: BHR - Francisovo kolo; BHQ, BHM a BHK - diagonální kolo; BHMa - semiaxiální kolo; BHA - axiální kolo. Oběžná kola jsou podle typu čerpadla buď polootevřená nebo uzavřená. V případě kondenzátních čerpadel pro výparníky mohou být čerpadla dvouvtoková.

Rozsah výkonů

 • průtok do:  40.000 m3/h
 • výtlačná výška do:  200 m

Velikosti čerpadel

 • do 2.200 mm

Plášť čerpadla - statorová část

 • difuzory jsou integrované v odlitku statorové části

Oběžné kolo

 • Francisův typ: BHR
 • diagonální typ: BHQ, BHM, BHK
 • semiaxiální typ: BHMa
 • axiální typ: BHA

Vtokový sací zvon

 • navržený pro plynulý vtok čerpaného media s minimem ztrát

Plášť čerpadla - sloupec

 • odlévaný, případně svařovaný, s integrovanou řadou ložiskových těles, vede čerpané medium z hydrauliky do výtlačného kolena

Uložení hřídele

 • kluzná ložiská pohonu
  • s drážkami, obsahují buď přírodní nebo syntetickou pryž, elastomery s vnějším povrchem z mosazi, případně jiný vhodný materiál
  • jsou mazána čerpaným mediem, případně externím mediem
  • použití olejem mazaných bronzových ložisek je možné dle možnosti.
 • axiální ložiska
  • mohou být typu "Michell Tilting Pad", případně valivá pro dostatečný přenos axiální síly a hmotnosti rotorové části
  • jsou mazána olejem, případně tukem
  • instalace axiálních ložisek je možná zvlášť pro čerpadlo a zvlášť pro pohonovou část, případně může být kombinována v pohonu

Výtlak

 • výtlačné koleno může být situováno pod nebo nad základovou deskou

Zpětná klapka

 • dostupná na objednání, zabraňuje zpětnému toku čerpaného media

Konzola elektromotoru

 • tuhá konstrukce pro eliminaci případných vibrací

Spojka

 • mezi pohonem a hydraulikou - pružná nebo pevná
 • prodloužená hřídel spojená pevnou spojkou "MUFF" nebo "BARREL"

Orientace otáčení

 • po směru hodinových ručiček při pohledu od motoru

Možná použití

 • zavlažování
 • zásobování vodou
 • cirkulace vody pro tepelné a jaderné elektrárny
 • ocelářský průmysl
 • cementárny
 • rafinérie
 • nástupiště při březích, suché přístavní doky
 • protipožární použití
 • regulace toků
 • výparníky
 • apod.
Poskytujeme plné garance a záruční i pozáruční servis

Pracovníci servisního oddělení fy DISA jsou pravidelně školeni u výrobců zařízení