HV 1.1 Minivar

Uvedené regulace Vogel - MINIVAR jsou z hlediska řízení a regulace čerpadel a čerpacích stanic totožné s osvědčenou regulací Vogel – HYDROVAR.

Rozdíl je v napájecím napětí – pouze 230 V, výkonech – pouze 1.1, 1.5 a 2.2 kW, počtu a možnostech výstupních signálů a ve způsobu nastavování řídící jednotky.

U regulace HYDROVAR jsou jednotlivé ukazatele a parametry zobrazovány přímo na displeji jednotky, kdežto u regulace MINIVAR tento displej chybí a k programování a odečítání jednotlivých hodnot je nutné připojit jednotku pomocí propojovacího kabelu s konektory na přenosný programátor. Bez tohoto přístroje je možno u MINIVARU čerpadlo pouze vypnout/zapnout a měnit nastavený konstantní tlak. Pro běžné použití je toto však zcela dostačující, protože všechny ostatní parametry jsou nastaveny naším technikem při uvádění do provozu a během dalšího provozu se zpravidla nemění.

Případná porucha je u MINIVARU signalizována blikáním kontrolky.

Pro dálkový přenos dat jsou k dispozici:

 • kontakt dálkového spuštění
 • jedno výstupní relé, které se dá přiřadit k signalizaci poruchy nebo chodu čerpadla nebo ke spuštění dalšího čerpadla bez regulace

Ostatní výstupy a vstupy, které jsou u Hydrovaru, chybí.

Konstrukční znaky Minivaru

 • instalace na elektromotor
 • úspory nákladů
 • úspory energie až do 70 %
 • jednoduchá instalace „uchytit a zapnout“
 • schopnost připínání 2. čerpadla
 • krytí regulace IP 55

Možné použití regulace Minivar

 • jednočerpadlový systém pro regulaci jednoho čerpadla
 • vícečerpadlový systém až do 4 čerpadel v systému (každé čerpadlo osazené regulací obsahující frekvenční měnič, regulátor, řídící kartu, tlakový snímač)
 • kombinace čerpadla/del osazených regulací MINIVAR a čerpadla/del s konstantními otáčkami

Regulace MINIVAR se skládá ze silové části, kterou tvoří frekvenční měnič (jeho součástí je i odrušovací filtr a tlumivka) a řídící desky s procesorem (tzv. SPS). Instalovaný software obsahuje program pro řízení 1 - 4 čerpadel v popsaných kombinacích. Komunikace mezi jednotlivými čerpadly vybavenými regulacemi probíhá po sériové lince RS 485 (tzn. odpadají jakékoliv stykače). Komunikace mezi čerpadly vybavenými regulací a čerpadly s konstantními otáčkami probíhá přes výstupní konfigurovatelné relé a stykač náležité hodnoty. Přes rozhraní RS 485 je možné propojit celou ATS s nadřazeným PC.
Přehledně uspořádané MENU umožňuje nastavovat cca 80 různých parametrů, pomocí kterých lze maximálně optimalizovat provoz čerpadla/čerpací stanice. Pro nastavování parametrů je zapotřebí přenosný programátor s displejem.

Regulace umožňuje 5 základních režimů regulování:

 • udržování konstantního tlaku
 • udržování konstantního průtoku
 • udržování konstantní hladiny
 • udržování konstantního diferenčního tlaku

Automatický záskok při poruše kteréhokoliv čerpadla, jako i střídání čerpadel po 1 až 100 hodinách, je samozřejmostí.

Blokování čerpadel/čerpacích stanic může být řešeno prostřednictvím:

 • tlakového spínače
 • vodivostní sondy v sacím potrubí
 • hladinových elektrod
 • optosnímačů v odvzdušňovacích šroubech čerpadel
 • kombinace uvedených způsobů

Pro ovládání ponorných čerpadel, případně pro aplikace, kde instalace na větrák elektromotoru není možná, se použije montážní sada na zeď.

V čerpací stanici, kde jsou všechna čerpadla osazena regulací MINIVAR, mají všechna čerpadla svůj frekvenční měnič, regulátor, řídící kartu a tlakový snímač, a tudíž 100% zálohu všech částí. Při jakékoliv poruše tak dojde k automatickému záskoku čerpadla, opět s plnou regulační schopností. Pro instalaci a zprovoznění čerpací stanice není třeba žádných dalších el. komponentů (doporučujeme pouze ochranu před přepětím).

Uvedené čerpací stanice zajišťují svou konstrukcí vysokou spolehlivost čerpání, snižují spotřebu elektrické energie a prodlužují životnost celého soustrojí ale i potrubí, protože provoz je zcela plynulý bez vodních rázů. Regulace otáček každého čerpadla umožňuje navíc použití čerpadel vyšších příkonů, která mají zpravidla vyšší účinnost.

Regulace Minivar + rozměry

Poskytujeme plné garance a záruční i pozáruční servis

Pracovníci servisního oddělení fy DISA jsou pravidelně školeni u výrobců zařízení