HVS Sensorless

Regulace Hydrovar SENSORLESS je určena pro ovládání cirkulačních, klimatizačních a topenářských čerpadel bez použití snímačů diference tlaku. Byla přihlášena k dvěma patentům (v Evropě, USA, Kanadě).

Hydrovar SENSORLESS dokáže regulovat odstředivé čerpadlo na konstantní diferenční tlak bez použití jakéhokoliv tlakového snímače.

Hydrovar SENSORLESS obsahuje silovou část – frekvenční měnič (součástí měniče je rovněž odrušovací filtr a tlumivka) a řídící desku s procesorem (tzv. SPS). Instalovaný software obsahuje program pro řízení 1 nebo 2 čerpadel. Komunikace mezi čerpadly probíhá po sériové lince RS 485 (odpadají jakékoliv stykače - prakticky neomezená životnost). Přes toto rozhraní je rovněž možné propojit čerpací agregát s nadřazeným PC. Přehledně uspořádané MENU umožňuje nastavovat celkem asi 35 různých parametrů, pomocí kterých lze maximálně optimalizovat provoz. 
Regulace Hydrovar SENSORLESS se vyrábí ve výkonnostních velikostech 0,55 - 4 kW.

Je možné ji aplikovat na nová i na stávající čerpadla, je přímo umístitelná na elektromotor čerpadla, montáž a elektrické připojení jsou velmi snadná. Výhodou je zejména instalace bez jakýchkoliv zásahů do potrubních systémů.
Princip regulování je založen na základě kontinuálního porovnávání rychlosti otáček a proudu odebíraného elektromotorem.

Regulace umožňuje 2 základní provozní režimy:

  • udržování konstantního diferenčního tlaku
  • udržování konstantního diferenčního tlaku v závislosti na ztrátách v potrubí

Nastavení regulace

Vlastní nastavení parametrů regulace, resp. ztrát systému (nastavení konstantního tlaku v závislosti na ztrátách v potrubí), lze docílit uložením 3 konkrétních provozních bodů + jednoho při nulovém průtoku daného systému (postupným zvětšováním průtoku), nebo zvolením jedné z přednastavených křivek v softwaru regulace.

Kontakty pro dálkové ovládání

K dispozici je kontakt dálkového ZAP/VYP čerpadla + výstupního relé, které se může přiřadit pro signalizaci chodu, nebo poruchy čerpadla.

Rozměry a programátor regulace Hydrovar Sensorless

Programování regulace

Je prováděno technikem DISA, programuje se na základě provozních parametrů zařízení. Parametry se nastavují prostřednictvím programovacího zařízení s displejem. Zařízení je totožné s programovacím zařízením pro regulaci MINIVAR. Pro běžný provoz není tohoto zařízení zapotřebí. V případě zájmu se dá objednat.

Poskytujeme plné garance a záruční i pozáruční servis

Pracovníci servisního oddělení fy DISA jsou pravidelně školeni u výrobců zařízení