Čerpadla e-MPV

Robustní vertikální článkové čerpadlo s radiálním nátokem a radiálním výtlakem (orientace obou hrdel je volitelná), pružnou spojkou a přírubovým elektromotorem. Na straně motoru valivé dvouřadé ložisko s kosoúhlým stykem (samomazné - mazané tukem), na straně sání kluzné ložisko mazané čerpanou kapalinou.

Rozsah výkonů

 • průtok do:  850 m3/h
 • výtlačná výška do:  630 m
 • vstupní tlak do:  10 bar
 • otáčky:  1475 / 2950 min-1

Velikosti čerpadel

 • DN 50 až DN 150  - výtlačná strana

Teplota čerpané kapaliny

 • -10 °C až +120 °C  - standardní provedení
 • -25 °C až +120 °C  - provedení s rozšířeným teplotním rozsahem

Max. přípustný tlak

 • do 63 bar

Příkon motoru

 • 7,5 kW až 355 kW  - 2pólový motor
 • 2,2 kW až 160 kW  - 4pólový motor

 

Konstrukční znaky

 • radiální sací i výtlačné hrdlo s volitelnou vzájemnou orientací 90°/180°/270°/360° umožňuje větší variabilitu připojení
 • volitelná poloha svorkovnice elektromotoru 90°/180°/270°/360° vůči přírubě sání
 • první stupeň osazený tvz. sacím oběžným kolem se zvětšeným průměrem vstupního otvoru zlepšuje sací schopnost čerpadla a snižuje hodnotu NPSH - výhoda při čerpání horkých nebo těkavých kapalin
 • nově optimalizovaný tvar vratných kanálů v tělesech článků pro minimalizaci ztrát a zvýšení hydraulické účinnosti
 • axiální vyvážení hřídele prostřednictvím vyvažovacího pístu snižuje namáhání a opotřebení ucpávky a axiálního ložiska, čímž zvyšuje jejich životnost
 • na straně sání médiem mazané kluzné ložisko z wolframkarbidu, elasticky uložené pro zvýšenou odolnost vůči extrémním vibracím a rázům
 • na straně výtlaku dvouřadé ložisko s kosoúhlým stykem, mazané tukem, opatřené mazacím čepem
 • tepelná roztažnost rotorové části čerpadla je vyrovnávána vnitřně bez ovlivnění souososti hřídele
 • standardní provedení s jednoduchou mechanickou ucpávkou dle EN 12756 a ISO 3069 L1K, neodlehčenou (U) nebo odlehčenou (B), volitelně možnost provedení s měkkou šňůrovou ucpávkou nebo s mechanickou kazetovou ucpávkou
 • ucpávková komora se zvětšeným objemem, jejíž kónický tvar a cirkulační trubka, spojující komoru se sacím hrdlem, zajišťují samočištění prostoru ucpávky
 • ochranné pouzdro hřídele pod ucpávkou a valivým ložiskem brání opotřebení hřídele a prodlužuje její životnost
 • konstrukce navržená pro snadnější údržbu - valivé ložisko, ucpávka a vyvažovací píst jsou vyjímatelné bez demontáže přírub a patek čerpadla
 • pohon zajištěn standardně pomocí přírubového elektromotoru
 • spojení pohonu a čerpadla zajišťuje rozebíratelná elastická spojka

Čerpaná média

 • čistá a mírně znečištěná média (bez větších tuhých částic)
 • studená a horká voda
 • kondenzát a napájecí voda
 • chladicí / otopná voda 
 • pitná voda
 • termální voda
 • mořská a brakická voda
 • rozpouštědla
 • maziva
 • ropa
 • olejové emulze
 • paliva
 • apod.

Možná použití

 • dodávky vody
 • posilovací systémy
 • zavlažování
 • odsolování
 • odvodňování
 • protipožární systémy
 • výroba umělého sněhu
 • chladící okruhy
 • napájení kotlů
 • čerpání kondenzátu
 • dálkové chlazení a vytápění
 • reverzní osmóza a nanofiltrace
 • rozprašovací systémy
 • vstřikovací systémy
 • systémy topení, větrání a klimatizace
 • mycí systémy
 • úpravny vody
 • elektrárny a teplárny
 • těžba ropy a zpracování
 • rafinérie
 • doly
 • apod.

Materiálové provedení čerpadla

kód materiálu CCC CBC CNC DCC DBC DNC NNN RNN RRR TTT
oběžné kolo litina
JL1030
bronz
CC480K
nerez ocel
1.4408
litina
JL1030
bronz
CC480K
nerez ocel
1.4408
nerez ocel
1.4408
nerez ocel
1.4408
duplex
1.4517
super duplex
1.4469
difuzor litina
JL1020
litina
JL1020
litina
JL1020
litina
JL1020
litina
JL1020
litina
JL1020
nerez ocel
1.4408
nerez ocel
1.4408
duplex
1.4517
super duplex
1.4469
těleso sání litina
JL1040
litina
JL1040
litina
JL1040
tvárná litina
JL1050
tvárná litina
JL1050
tvárná litina
JL1050
nerez ocel
1.4408
duplex
1.4517
duplex
1.4517
super duplex
1.4469
těleso stupně litina
JL1040
litina
JL1040
litina
JL1040
tvárná litina
JL1050
tvárná litina
JL1050
tvárná litina
JL1050
nerez ocel
1.4408
nerez ocel
1.4408
duplex
1.4517
super duplex
1.4469
těleso výtlaku litina
JL1040
litina
JL1040
litina
JL1040
tvárná litina
JL1050
tvárná litina
JL1050
tvárná litina
JL1050
nerez ocel
1.4408
duplex
1.4517
duplex
1.4517
super duplex
1.4469
hřídel nerez ocel
1.4057
nerez ocel
1.4057
nerez ocel
1.4057
nerez ocel
1.4057
nerez ocel
1.4057
nerez ocel
1.4057
duplex
1.4462
duplex
1.4462
duplex
1.4462
super duplex
1.4410
pouzdro hřídele nerez ocel
1.4057
nerez ocel
1.4057
nerez ocel
1.4057
nerez ocel
1.4057
nerez ocel
1.4057
nerez ocel
1.4057
duplex
1.4462
duplex
1.4462
duplex
1.4462
super duplex
1.4410
cirkulační trubka nerez ocel
1.4571
nerez ocel
1.4571
nerez ocel
1.4571
nerez ocel
1.4571
nerez ocel
1.4571
nerez ocel
1.4571
nerez ocel
1.4571
nerez ocel
1.4571
austenitická ocel
1.4539
austenitická ocel
1.4539
kluzné ložisko wolfram
karbid
wolfram
karbid
wolfram
karbid
wolfram
karbid
wolfram
karbid
wolfram
karbid
wolfram
karbid
wolfram
karbid
wolfram
karbid
wolfram
karbid

Materiálové provedení mechanické ucpávky

DIN kód čelo ucpávky sedlo ucpávky elastomery kovové části
BQ1EGG uhlík* SiC** EPDM AISI 316
U3AEGG wolframkarbid uhlík*** EPDM AISI 316
Q1Q1EGG SiC** SiC** EPDM AISI 316
Q1Q1VGG SiC** SiC** Viton AISI 316
AQ1EGG uhlík*** SiC** EPDM AISI 316

*) uhlík impregnovaný pryskyřicí
**) čistý karbid křemíku (bez volného silikonu)
***) uhlík impregnovaný antimonem

Poskytujeme plné garance a záruční i pozáruční servis

Pracovníci servisního oddělení fy DISA jsou pravidelně školeni u výrobců zařízení