Příslušenství seepex

Ochrana proti chodu nasucho TSE

Teplota mezi rotorem a statorem je kontinuálně monitorována termoelektrickým senzorem umístěným na statoru čerpadla. Tato teplota je porovnávána s nastavitelnou hodnotou na řídící jednotce TSE.

Pokud čerpadlo běží na sucho, měřená teplota se zvýší v důsledku většího tření mezi statorem a rotorem. Po dosažení nastavené teploty řídící jednotka vypne motor čerpadla a aktivuje alarmový signál.

 

 

Univerzální ochrana kloubového spoje

Je vyrobena z nerezové oceli, chrání univerzální elastomerové pouzdro kloubu od prořezání většími kusy železa, tvrdého plastiku, dřeva nebo skla. Kloubové spojení ošetřené touto ochranou zaručuje minimálně 10000 provozních hodin bez poškození

 

Nastavitelná statorová retenční jednotka

Užitím této jednotky lze zmenšit obvod opotřebovaného statoru, čímž lze dosáhnout původních tlaků mezi statorem a rotorem a tím dosáhnout původního výkonu čerpadla.

 

Dávkovací jednotka

Zvláště vhodná pro dávkování přesných množství. Díky proporcionální závislosti mezi dávkovaným množstvím u vřetenových čerpadel je možné velikost dávky řídit počtem otáček. Počet otáček se přednastaví na řídícím čítači a spustí se chod. Jakmile čítač dosáhne "0", pohon čerpadla je zastaven.


 

Lopatková kola

Umístěná na spojnici hřídele, pro materiály se sklonem k usazování nebo pro promíchání čerpané kapaliny.

 

 

Podávací šroub

Umístěný na spojnici hřídele, pro materiály, které hůře postupují statorem pro jejich viskozitu nebo specifickou strukturu.

 

 

 

Přetlaková ochrana s vakuovým měřidlem

Membránové kontaktní tlakové měřidlo s otevřenou přírubou, automaticky zastaví pohon čerpadla při dosažení maximálního přednastaveného tlaku.

 

 

Přetlaková ochrana s obtokovým systémem a pomocným tlakovým ventilem

Obtok s pomocným ventilem je použit jako přetlaková ochrana, vhodný pro instalace, kde je vyžadován nepřetržitý chod čerpadla.

 

 

Dvojitá ložisková ucpávka

Ucpávka instalovaná na obě strany hřídele chrání ložisko v mokrém, špinavém nebo jiném agresivním prostředí, dovoluje snadné omytí stroje např. tlakovou vodou.

 

 

Napájecí jednotka pro mokrou ucpávku hřídele

Používá se pro napájení ucpávky hřídele mazací kapalinou. Pletená ucpávka dovoluje nastavení a řízení rychlosti průtoku mazací kapaliny. Dostupná je i verze s měřičem průtoku.

 

Soubory ke stažení

Poskytujeme plné garance a záruční i pozáruční servis

Pracovníci servisního oddělení fy DISA jsou pravidelně školeni u výrobců zařízení