Cello 6 LPG - GSM Meter Reader

Cello 6 LPG - GSM Meter Reader

Cello 6 LPG je nákladově efektivní, integrovaný GSM dataloger pro monitorování nádrže LPG (zkapalněný ropný plyn). Cello 6 LPG JE propojen na bázi Hallova jevu s poměrovým vysílačem. Údaje profilu a alarmy jsou přenášeny prostřednictvím GSM sítě pomocí GPRS nebo SMS na datový sběrač nebo zabezpečené webové stránky.

  • Dálkové monitorování hladin LPG nádrže
  • Správa plánů doplňování a servisní služby
  • Sledování neoprávněných naplnění nádrže
  • IP65 s uživatelsky vyměnitelnou baterií a terminálním přístup pro 1 nebo 2 rádiové vysílače LPG pomocí Hallova jevu.
  • Plně kompatibilní s místem pro ukládání dat spolecnosti Technolog

 

 

Poskytujeme plné garance a záruční i pozáruční servis

Pracovníci servisního oddělení fy DISA jsou pravidelně školeni u výrobců zařízení