Cello 6 v3 - GSM Meter Reader (LPG)

Cello 6 v3 - GSM Meter Reader (LPG)

Cello 6 LPG je nákladově efektivní, integrovaný GSM dataloger pro sledování nádrže na LPG (zkapalněný ropný plyn). Cello 6 LPG JE propojen na bazi Hallova jevu s poměrovým vysílačem. Údaje profilu dané alarmy jsou přenášeny prostřednictvím GSM sítě pomocí GPRS Nebo SMS do hostitelského počítače nebo datového centra v předem stanovených intervalech, včetně denní, týdenní nebo měsíční.

  • Dálkové monitorování hladin LPG nádrže
  • Správa plánů doplňování a servisní služby
  • Sledování neoprávněných naplnění nádrže
  • Jednoduché a rychlé spojení s jedním snímačem.
  • SMS nebo GPRS provoz
  • Uživatelem vyměnitelná standardní SIM karta (volitelná eSIM "Chip" SIM)
  • Certifikován pro použití v zóně 0 nebezpečím výbuchu
  • Profil Data uložená v předem stanovených intervalech
  • Interní anténa (volitelná externí anténa)
  • Uživatelem vyměnitelná baterie

 

 

Poskytujeme plné garance a záruční i pozáruční servis

Pracovníci servisního oddělení fy DISA jsou pravidelně školeni u výrobců zařízení