Cello 6 - GSM Meter Reader

Cello 6 - GSM Meter Reader

Cello 6 GSM Meter Reader může být připojen přímo ke dvěma pulzním výstupům z měřičů,  měničům objemu plynu, atd. Každý údaj přístroje se vypočítá sumarizací impulsů, které odpovídají známém objemu. Každý údaj přístroje se přenáší do hostitelského počítače buď denně, týdně nebo měsíčně.

  • Zahrnuje funkci zaznamenávání dat
  • Průtok hodnoty sazeb uložených v paměti programovatelných intervalech
  • Profilová data jsou místně stažena přes optický IČ port nebo přenášena k hostitelskému počítači
  • Podpora alarmů vysokého a nízkého průtoku a denní spotřeby
  • Navíc kromě dvou vstupních pulsních kanálů jsou také poskytované dva stavové kanály ,které mohou být použity jako sabotážní alarmy
  • Impulsní výstupy z Cello 6 - GSM Meter Reader mohou být replikovány a zpřístupněny prostřednictvím dvou izolovaných výstupů
  • Uložení v krytí IP65 a napájení jednou výměnnou baterií
  • Místa: s nebezpečím výbuchu, vedle plynoměru nebo v bezpečném prostoru - snižuje náklady na instalaci a údržbu
  • Plně kompatibilní s Technologg Utility Data Services

 

 

Poskytujeme plné garance a záruční i pozáruční servis

Pracovníci servisního oddělení fy DISA jsou pravidelně školeni u výrobců zařízení