LATRAS Vykreslení trasy

LATRAS

Tento průkopnický systém pro vykreslení přípojek pořizuje automaticky měřící a grafickou dokumentaci všech přípojek a
používá se společně s kamerou KS 60 DB.
Řídící elektronika systému zachycuje směr pohybu snímací hlavy systému LATRAS. Tyto souřadnice xyz jsou průběžně
registrovány souběžně s inspekcí a umožňují zdokumentovat přípojky bez významnější dodatečné práce pro obsluhu. Díky
těmto novým a důležitým informacím o potrubním systému se kvalita kontroly výrazně zlepšuje.
Systémy, které používají v současné době naši řadu M a kameru KS 60 DB, mohou být rozšířeny o LATRAS.
 
Naváděcí systém LATRAS pro polohování a manévrování kamery do přípojek
 
 
Snímací hlava LATRAS s tryskovým systémem a Automatizovaná vizualizace dat ze systému LATRAS
 
 
Technické údaje
 
  • Umístění snímače LATRAS za kameru KS 60 DB
  • Pohyb vpřed pomocí tlaku vody z tryskového systému, který zajišťuje funkci tlačení i proplachování
  • Určení směru a úhlů náklonu
  • Měření vzdálenosti inkrementálním snímačem s chybou přesnosti menší než 0,5%
  • Online vykreslení potrubního systému pomocí modulu PicoMaps a souřadnic xyz
  • Zaznamenávání rozměrů pro pohyb vpřed i vzad
  • Rekalibrace výsledků měření na základě koncových bodů
  • Rozšiřitelný o polohovací sondu s přenosovou frekvencí 512 Hz
  • Ovládání prostřednictvím satelitního systému Rausch
 
 
 
Poskytujeme plné garance a záruční i pozáruční servis

Pracovníci servisního oddělení fy DISA jsou pravidelně školeni u výrobců zařízení