Softvare

Inspekčním software PipeCommander se ovládají, hlídají a dokumentují všechny kontrolní postupy zkoušek těsnosti, spojů, šachet a odlučovačů. Používají se při tom běžná zkušební média vzduch, voda a vakuum. Postupy jsou podloženy rozsáhlou sadou platných norem (např. EN 1610, DIN 1999-100), která automaticky určuje důležité standardní hodnoty, jako časy zkoušek nebo hranice tolerancí.

Kombinace modulů pro systém ECO-Star 400:

ECO-Star 400/PipeCommander: měření deformací, měření šířky trhlin, měření teploty, měření sklonu.

ECO-Star 400 PRO/SmartCommander: měření sklonu.

 

Poskytujeme plné garance a záruční i pozáruční servis

Pracovníci servisního oddělení fy DISA jsou pravidelně školeni u výrobců zařízení