Cello GS3

Cello GS3 - monitorovací stanice regulátoru tlaku

Cello GS3 je  GSM datalogger s vnitřní bezpečností (zóna 0)pro sledování tlaku plynu, teploty s digitálními vstupy (ucpání filtru ). Běžné instalace jsou na kritických body v rámci transportu plynu / distribučních sítí, jako jsou tlakové regulační stanice a koncové body. Data jsou zaznamenávány a přenášeny přes GPRS nebo SMS do centrálního sběruče dat. Kromě toho, alarmy mohou být spuštěny a předány kdykoliv, pokud  jsou porušeny prahové hodnoty. Cello GS3 nabízí nákladově efektivní řešení vzdáleného monitorování a snižuje potřebu kontrol na místě.

  • Bezdrátové GSM komunikace pomocí SMS nebo GPRS
  • Vyměnitelná baterie samotným uživatelem poskytuje dostatek energie pro více než 5 let provozu
  • Tlak, teplota, průtok a možnosti vstupu pro záznam kódovaných měření
  • Konfigurovatelné pro vysoké rozlišení měření tlaku (14 bitů)
  • Sofistikovaný režim alarmů
  • Připojení externí antény  (RF přepínač): automatická detekce a přepnutí na externí GSM anténu při připojení
  • Krytí IP68
  • Volitelný LCD displej
  • Volitelný režimu vždy zapnuto

 

 

Poskytujeme plné garance a záruční i pozáruční servis

Pracovníci servisního oddělení fy DISA jsou pravidelně školeni u výrobců zařízení