Accuflow TM

Accuflow TM poskytuje indikaci proudu procházejícího uzavíracími šoupaty. To umožňuje kvantifikaci úniků a umožňuje časové rozvrhy oprav, které mají být upřednostněny.

AccuflowTM také umožňuje nové způsoby, jak zlepšit znalosti systému, kontrolu přesnosti komerčních měřidel a identifikovat nezákonné využívání vody. Až 33% všech opravených netěsností nemá žádný vliv na snížení vykazovaných úniků.

AccuflowTM umožňuje efektivnější nasazení úniku opravy prostřednictvím lepší identifikace a kvantifikace úniků AccuflowTM může snížit náklady na opravy až o 30%

 

 

Poskytujeme plné garance a záruční i pozáruční servis

Pracovníci servisního oddělení fy DISA jsou pravidelně školeni u výrobců zařízení