Neutralizační stanice

 Ve vodohospodářských provozech, kde dochází k manipulaci s chlórem, jsou jejich neodmyslitelnou součástí různé varovné systémy i systémy k likvidaci případné havárie s masovým únikem plynu do těchto prostor a jejich okolí. Problematické jsou především provozy situované v městské zástavbě nebo v místě koncentrovaného pohybu obyvatel (dopravní komunikace).

Neutralizační stanice jsou v podstatě pračky plynu, které kontaminovaný vzduch nasávají a neutralizují jej rozstřikovaným roztokem louhu. Ve 20% roztoku hydroxidu sodného je chlór téměř zcela absorbován, stejně jako vzniklé reakční teplo.

Předností této technologie je okamžitá absorpční schopnost, velký absorpční výkon, kompaktní design, vysoká spolehlivost a především čistý a bezpečný provoz.

Výkon neutralizační stanice je až 1000 kg Cl/h.

 

 

Poskytujeme plné garance a záruční i pozáruční servis

Pracovníci servisního oddělení fy DISA jsou pravidelně školeni u výrobců zařízení