Odpadní voda

Dezinfekce odpadní vody je oblast, která roste nejrychleji ze všech procesů využívajících UV záření. Kvůli ochraně zdraví a životního prostředí je nutné dezinfikovat vodu následně po biologickém čištění, v některých zemích je tento proces již požadován zákonem. Jestliže jsou odpadní vody vypouštěny do moří, řek a jezer, aniž by byly dezinfikovány, fauna, jako např. ryby a korýši, škeble, je značně zatížena znečišťujícími látkami.
Dezinfekce odpadní vody je nezbytná tam, kde se odpadní voda vrací do vodních toků, které jsou dále využívány například při plavání nebo provozování vodních sportů v přírodě, a kde tedy vysoké koncentrace mikrobiologických patogenních látek mohou ohrozit lidské zdraví, nebo tam, kde se odpadní voda znovu využívá, jako např. v zemědělství pro závlahy.

Vhodné systémy pro odpadní vodu

Řada Max. průtok m3/h
LBX 2100
TAK55 modulární systém
Duron modulární systém

 

 

Poskytujeme plné garance a záruční i pozáruční servis

Pracovníci servisního oddělení fy DISA jsou pravidelně školeni u výrobců zařízení