Přehled výrobků OXYMAT

PSA generátory N2 / O2 pro menší a střední výkony

Generátory PSA včetně kompresoru a příslušenství. Navrženy pro průmyslové aplikace v nepřetržitém
provozu. Systémy pracují autonomně se zapnutím/vypnutím na základě skutečné spotřeby plynu. Pokud plynný
produkt není odebírán, systém jako celek přejde do Stand-by módu. Možnost doplnění o Medical kit pro
medicínské aplikace.“ Individuální prostorové uspořádání dle konkrétních podmínek.

 

Velkokapacitní PSA generátory X-Series

Generátory kyslíku pro výkony 0,7 až 400 Nm3/h o čistotě do 95 %. Generátory dusíku pro výkony 0,3 až
5000 Nm3/h o čistotě až 99,999 %. V obou verzích obsahují zásobníky produktu, filtry, řízení,
měření rosného bodu, tlaku, průtoku plynu, čistoty s dálkovým přenosem dat.

 

PSA systémy na společných základových deskách

Jednotlivá zařízení systému jsou již nainstalována na společné ocelové základové desce a propojena potrubím a
kabeláží. Výrazně se tak zkracuje doba nutná pro uvedení do provozu. Kompletně připraveno pro provoz.

 

Kontejnerová řešení

Většina zařízení OXYMAT může být nainstalována ve speciálně vybavených kontejnerech připravených k použití. Kvalita a
odolnost kontejnerů byla prokázána při dlouhodobých zkouškách při podmínkách

- Okolní teploty od -32 do +55°C
- Vlhkost 90% RH při 40°C
- Nadmořská výška 2 000 m
- Speciální zátěžové testy dle vojenských předpisů ISO kontejnery s PED 97/23/EC prohlášením, ev. MMD (Medical Devices Directive 93/42/EEC)
 
 
Poskytujeme plné garance a záruční i pozáruční servis

Pracovníci servisního oddělení fy DISA jsou pravidelně školeni u výrobců zařízení