Technologie PSA OXYMAT

Generátory kyslíku a dusíku Oxymat jsou založeny na technologii PSA (Pressure Swing Adsorption) Základem
procesu je adsorpční médium udržované pod tlakem, zachycující buďto molekuly dusíku, nebo kyslíku obsažené
ve vzduchu proudícím přes adsorbent. Jedinou vstupní surovinou potřebnou pro tento proces je okolní vzduch.
To činí proces PSA mimořádně čistým.

Typická sestava systému PSA Oxymat

Kompresor : poskytuje vzduch o požadovaném tlaku
Sušička : odstraňuje vlhkost ze stlačeného vzduchu vymrazováním
Filtr s aktivním uhlím : adsorbuje zbytky oleje a drobné nečistoty
Vzdušník : poskytuje potřebný objem stlačeného vzduchu
PSA generátor : obsahuje molekulové síto, které zachycuje molekuly dusíku/kyslíku a propouští molekuly
kyslíku/dusíku dále do procesu
Zásobník produktu : zajišťuje stálý požadovaný průtok vysoce čistého produktu
Tlakové lahve (opce) : skladovací zásobník produktu

Poskytujeme plné garance a záruční i pozáruční servis

Pracovníci servisního oddělení fy DISA jsou pravidelně školeni u výrobců zařízení