Chladicí voda

Nerušený růst bakterií, řas, plísní a mlžů v chladicích okruzích napomáhá tvorbě usazenin v potrubích, tepelných výměnících a ve vnitřních částech chladicích věží.
Ozon je silný biocid, který, na rozdíl od často používaných biocidů na bázi organických sloučenin chloru, nejen brání procesu mikrobiálního růstu, ale také nepřetržitě snižuje množství organických nečistot v systémech. Nečistoty, které jsou vnášeny s doplňovanou vodou nebo v důsledku infiltrace, a jsou měřeny pomocí součtu parametrů COD a AOX, mohou být spolehlivě redukovány na hodnoty, které jsou pod prahovými hodnotami požadovanými německou normou. Neobjevují se žádné druhotné reakce nebo zvyšování množství solí.
Rozsáhlé zkušenosti byly získány u systémů chladicí vody s objemem mezi 50 a 5 000 m3 a cirkulačním průtokem až do 15 000 m3/h.
Ozon je obvykle vnášen do systému dílčím proudem. V závislosti na kvalitě vody a způsobu, jakým je systém provozován, mohou být mikroorganizmy účinně redukovány vnosem v rozmezí 0,1 až 0,3 g/m3. Systém je ovládán pomocí nepřetržitého měření zbytkového ozonu po proudu za reakčním prostorem, takže je ve vodě vstupující do chladicí věže spolehlivě udržován obsah zbytkového ozonu 0,05 g/m3.
Ozon je vnášen do chladicího systému nepřetržitě, takže je biocid stále přítomen v dostatečné koncentraci. Mikroorganizmy v systému jsou tak vystaveny neustálému působením ozonu a jejich počet je držen na velmi nízké úrovni. To se týká také biofilmů v systému, takže tendence vytvářet povlaky je snížena na minimum. To znamená, že se mohou prodloužit intervaly prohlídek a údržby systému. Následující obrázek ukazuje účinnost na vytvořených povlacích a usazeninách.

Poskytujeme plné garance a záruční i pozáruční servis

Pracovníci servisního oddělení fy DISA jsou pravidelně školeni u výrobců zařízení