Odpadní voda

Biologická úprava odpadní vody ani v kombinaci s konečným přečištěním a filtrací neumožňuje inaktivaci patogenních bakterií, virů, parazitů, ani odstranění látek způsobujících mikroskopické znečištění, což je nezbytné pro komplexní ochranu zdraví a životního prostředí.
Oxidace ozonem se osvědčila jako to pravé řešení problému dokonce i v případě odolných znečišťujících látek. Škodlivé látky, barviva, pachy a mikroorganismy jsou zničeny přímo oxidací, aniž by došlo k tvorbě škodlivých vedlejších produktů nebo významného množství residuí. Ozon je při úpravě odpadní vody s úspěchem používán pro odstranění tenzidů, fenolů, kyanidů, AOX a na odbarvení. Ozonizace je také účinnou technologií na destrukci CHSK a endokrinních látek. Navíc v oblasti úpravy odpadní vody dochází k synergickému působení ozonu, jako např. dezinfekce virů a bakterií, rozklad splaškových kalů nebo odstranění nežádoucích pachů v případě umístění ČOV blízko obytných zón.
Rozkladu splaškových kalů jako účinnému způsobu snížení množství kalu, který je nutné likvidovat, je věnována stále větší pozornost. Ve srovnání s běžně používanými způsoby dosahuje ozon vysokého stupně rozkladu splaškových kalů a již nyní je hojně používán v úpravě průmyslových odpadních vod. Působením ozonu jsou ničeny buňky mikroorganismů a jednotlivé složky buněk jsou uvolňovány. Rozložený kal potom slouží jako zdroj uhlíku pro denitrifikaci. Kromě snížení množství kalu se významně zlepšuje jeho usazování a také je zamezeno tvorbě pěny. Specifickým rysem použití ozonu ve srovnání s mechanickými metodami rozkladu je, že těžko rozložitelné látky jsou částečně oxidovány ozonem, a tím jsou připravené pro biologický rozklad. Tímto způsobem je umožněn vysoký stupeň rozkladu, až 35 %.
Při snížení množství kalu o 30 – 40% se výrazně sníží náklady na likvidaci. V případě úpravy průmyslové odpadní vody bylo při použití ozonu v některých případech dosaženo snížení množství kalu až o 60%. Výrobce ozonizačních systémů WEDECO realizoval mnoho úspěšných projektů jak v oblasti čištění komunální odpadní vody, tak v oblasti čištění průmyslových odpadních vod.

Poskytujeme plné garance a záruční i pozáruční servis

Pracovníci servisního oddělení fy DISA jsou pravidelně školeni u výrobců zařízení