Pitná voda

Technologie úpravy vody ozonem je často jediným účinným způsobem, jak získat kvalitní pitnou vodu. Ozonizace WEDECO je používána v oblasti úpravy pitné vody hlavně kvůli dosažení následujících cílů:

 • Dezinfekce, tj. zabití mikroorganizmů (Giradia lamblia / inaktivace virů / likvidace kryptosporidií)
 • Odstranění pachů (deodorace)
 • Odstranění huminových látek (odbarvení)
 • Zlepšení chuti
 • Oxidace železa a manganu
 • Rozklad pesticidů

Výhody použití ozonizace oproti chloraci

 • Nedochází k tvorbě haloformů
 • Potřeba velmi malého množství ozonu, tj. nízké investiční a provozní náklady
 • Nevznikají žádné vedlejší produkty
 • Necitlivý vůči pH
 • Podpora a částečná náhrada flokulačních činidel

Ošetření pitné vody ozonem je většinou prováděno ve 2 stupních. Odbarvení, oxidace železa a manganu, dezinfekce a deodorace probíhají během předozonizace (a eventuálně ve střední fázi ozonizace). Cílem hlavní fáze ozonizace je zpravidla rozklad organických látek a odstranění kryptosporidií, Giardií, atd.

Poskytujeme plné garance a záruční i pozáruční servis

Pracovníci servisního oddělení fy DISA jsou pravidelně školeni u výrobců zařízení