GDS systémy

Popis

Unikátní a zcela nový systém GDS (Gas Dispersion System) firmy Statiflo: kompaktní řešení mísení plynu a kapaliny navrhované vždy podle individuálních potřeb zákazníků.
Statiflo GDS je koncepčně zcela nové řešení pro proces současného  míchání a přenosu hmoty mezi plynnou a kapalnou fází.
Tento systém byl navržen tak, aby eliminoval překážky plynoucí z použití jednoduchých statických mísičů. Systém používá dva různé mísiče. První z nich je v  dílčím proudu a vytváří bubliny velmi malého průměru a druhý je v hlavním proudu, poskytuje dostatečný  kontaktní čas a vytváří podmínky pro efektivní přenos hmoty.
Protože bublinky plynu jsou vytvářeny za podmínek konstantní rychlosti proudění v dílčím proudu, jejich velikost je konstantní a nezávislá na kolísání průtoku v hlavním proudu.
aerace pitné vody pro snížení obsahu železa a manganu

Použití

  • ozonizace pitné a odpadní vody
  • sycení minerální vody CO2
  • redukce BSK a CHSK

 

Poskytujeme plné garance a záruční i pozáruční servis

Pracovníci servisního oddělení fy DISA jsou pravidelně školeni u výrobců zařízení