Žlabové statické mísiče

Popis

Žlabové statické mísiče Statiflo jsou technologií přinášející nové možnosti v oblasti projekce a provozu úpraven  pitné a odpadní vody.
Žlabové statické mísiče Statiflo Serie 900 dosahují vysokého stupně rozmíchání při extrémně nízké  tlakové ztrátě a malé konstrukční délce.
V mísiči se dosahuje úplného rozmíchání spolu s dosažením velmi nízkého koeficientu variace CoV i při měnících se průtocích.
Dosahované tlakové ztráty v řádu několika milimetrů umožňují využití  gravitačního nátoku.  To znamená eliminaci nutnosti čerpání s následnými úsporami nákladů jak investičního, tak provozního charakteru.
Žlabové statické mísiče Statiflo mohou být osazeny jak do nově budovaných, tak i do stávajících žlabů rekonstruovaných úpraven vod. Modulární konstrukce využívající STMC matricové geometrie míchacích elementů umožňuje provedení mísičů v nejrůznějších poměrech výška/šířka.
Mísiče tak mohou být instalovány jak ve žlabech čtvercového průřezu, tak  i ve vysokých a úzkých, resp. širokých a mělkých žlabech.
Nezávislé testy dokázaly, že konstrukce s využitím STMC míchacích elementů je nejúčinnější řešení ze všech známých komerčně dostupných statických mísičů.
Při proudění v otevřených žlabech vzniká rozložení rychlostí proudění v profilu, které je jiné než u proudění v potrubích. Žlabové statické mísiče Statiflo byly navrženy tak, aby množství  přísady dávkované injektorem vždy proporcionálně odpovídalo skutečnému průtoku v daném místě profilu.

Výhody

  • Mísení různých druhů surové vody
  • Regulace pH
  • Rozmíchávání koagulantu
  • Dávkování polyelektrolytu

Zmiňované výhody žlabových mísičů platí pro jakékoli velikosti těchto systémů. Doposud největší instalovaný mísič Statiflo má šířku 7m, hloubku 5m a průtok vody 7 tun vody za vteřinu.

 

Poskytujeme plné garance a záruční i pozáruční servis

Pracovníci servisního oddělení fy DISA jsou pravidelně školeni u výrobců zařízení